Gå til hovedindhold

Nyhedsbrevet Råderum 2022

30 resultater

Idébanken 2023 er klar: Her er et overblik over tendenserne i kommunernes budgetlægning for 2023

30. nov. 2022
Råderum
Økonomi
Nyhed

På bagtæppet af en stram økonomiaftale har kommunerne i oktober vedtaget budgetterne for 2023. Rammevilkårene for dette års budgetproces er ændret markant, og kommunernes evne til at manøvrere i en situation med stramme rammer, hvor inflationen buldrer frem, testes på ny. Råderumsugen 2022 satte derfor spot på budgetprocessen for 2024.

Få inspiration til klimaarbejdet: Sådan kan klima og økonomi gå hånd i hånd

18. nov. 2022

Den kommunale drift udleder CO2 - det kan ikke undgås. Men kommunerne har et potentiale for at nedbringe klimaaftrykket, som følger af den enkelte kommunes drift og forbrug. Den grønne omstilling kræver dog prioriteringer i en kommunal virkelighed med mange vilde problemer. Derfor spiller videndeling mellem kommunerne en vigtig rolle, så de mest omkostningseffektive tiltag kan forankres bredt.

Borgere i eget hjem: En del af løsningen på det specialiserede voksenområde

18. nov. 2022

Udgifterne på det specialiserede voksenområde fortsætter med stige, og en af årsagerne lader til at være manglende fleksibilitet på botilbudsområdet. Høje-Taastrup Kommune har udviklet et fleksibelt alternativ til botilbud, som giver bedre mulighed for at borgere med omfattende støttebehov kan blive i egen bolig. Det nye tilbud er populært blandt borgere og pårørende, og så skaber det et økonomisk råderum.

Vilde idéer skal løse mangel på personale

18. nov. 2022

Et af de såkaldte vilde problemer, som kommunerne står overfor, er mangel på arbejdskraft. På ældre- og sundhedsområdet vurderes det, at der i 2030 mangler i omegnen af ca. 16.000 uddannede social- og sundhedspersonaler. Det kalder på radikal innovation og vilde ideer. I Haderslev Kommune arbejder men fx med Plejehjem i eget hjem og digitalisering i kommunernes e-distrikt. De foreløbige resultater er allerede gode og potentialet er stort.

Kommunernes administrative medarbejdere spiller en afgørende rolle i det kommunale tandhjul

16. nov. 2022

Administrationsområdet er under særligt stor bevågenhed fra nationalpolitisk hold, hvor der i den seneste valgkamp blev varslet besparelser på området fra alle hjørner. Men kommunerne har høstet de lavthængende frugter, når det gælder effektiviseringer på administrationsområdet. Så i stedet for at snakke om ’kolde hænder’, så skal der fokus på den merværdi, som kommunernes administration leverer i hverdagen.

Startskuddet til Råderumsugen 2022 er gået: Budgetprocessen er nøglen til at skabe råderum

13. nov. 2022

I en tid hvor råderum, både i form af arbejdskraft og økonomi, er en mangelvare i kommunerne, så er der behov for vidensdeling, innovation og nytænkning i kommunerne – det skal Råderumsugen i år og i fremtiden være med til at understøtte. Ugen sparkes i gang med fokus på råderumsdagsordenen og sætter spot på, hvordan kommunerne kan bruge budgetprocessen til at skabe råderum.