Gå til hovedindhold

Mappeoverskrift

4 resultater

Hvordan får vi mest effekt for pengene?

03. apr. 2020
Råderum
Økonomi

I de seneste år er der kommet et voksende fokus på effekter og omkostningseffektivitet, og kommunerne arbejder hele tiden på skabe mest muligt effekt for de tilgængelige midler. Men hvilke greb og metoder kan i praksis sikre, at det sker? Læs her om hvordan beregning af socioøkonomiske konsekvenser, gevinstrealisering og effektbaseret økonomistyring kan understøtte en omkostningseffektiv kommunal forvaltning.

Hvordan kan man arbejde med effektbaseret økonomistyring i design af tildelingsmodeller?

03. apr. 2020
Råderum
Økonomi

Et stigende fokus på omkostningseffektivitet i det kommunale landskab påvirker både faglige, politiske og økonomiske beslutninger og skaber et pres for at skabe mest muligt effekt for de tilgængelige midler. Læs her om, hvordan Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har arbejdet med at fremme rehabilitering og reducere udgiftspresset via en effektbaseret tildelingsmodel.

Husk gevinstrealisering ved digitaliseringsprojekter

03. apr. 2020
Råderum
Digitalisering og teknologi

I årene fremover vil der være en stadigvæk stigende implementering af nye digitaliseringsprojekter. Til trods for at gevinstrealisering ikke er nyt for kommunerne, betyder udviklingen, at der er behov for at fokusere på at dokumentere gevinsterne ved digitaliseringsprojekter, hvis ikke potentialer med tiden skal blive tabt på gulvet.

SØM: Et redskab til at vurdere de socioøkonomiske konsekvenser af socialfaglige indsatser

03. apr. 2020
Råderum
Social
Økonomi

Det specialiserede socialområde udgør et stort fokusområde i kommunerne og aktivitets- og udgiftspresset på området betyder, at det er vigtigt, at de allokerede ressourcer skaber mest muligt effekt. Det kan imidlertid være en udfordrende proces at estimere de socioøkonomiske konsekvenser af de investeringer, der foretages. Læs her om Randers Kommunes erfaringer med SØM samt en række tværgående perspektiver og gode råd, til hvordan SØM kan skabe mest mulig værdi.