Gå til hovedindhold

15. møde: Rammearkitektur 2.0 – Ny strategi og nye fokusområder

Det er nu, indsatserne knyttet til rammearkitekturen skal konkretiseres for også at skabe resultater i den kommende strategiperiode. Det var blandt temaerne på dagsordenen på mødet i Kommunernes It-Arkitekturråd den 30. september 2015. Læs om de øvrige temaer og find alt mødematerialet her.

30. sep. 2015
Ældre end 12 mdr.

Indhold

    På 15. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd var der fokus på overgangen til en ny strategiperiode. En ny fælleskommunal digital strategi står for døren, og tiden er kommet til at afslutte og evaluere den nuværende strategis projekter. I arbejdet med rammearkitekturen er der de sidste fire år skabt et godt fælles fundament for den digitale udvikling i kommunerne. Nu skal de igangværende initiativer følges til dørs, gevinsterne skal høstes og rammearkitekturen skal udbredes til også at danne grundlag for den tiltagende digitalisering på velfærdsområderne. Rammearkitekturen er kommet for at blive!

    Indtil nu har monopolbruddet være den primære drivende kraft – i den kommende strategiperiode er tendensen øget lokale anvendelse og udbredelse til flere forretningsområder. På mødet drøftede rådet en igangværende arkitekturanalyse på sundhedsrådet, med vægt på dataudveksling på tværs af sektorer. Også den lokale forankring af arkitekturstyring og rammearkitektur skal intensiveres. Mødet bød på en drøftelse af LoRa – lokale rammearkitekturservices, som er en konkret lokal implementering af fire centrale byggeblokke i rammearkitekturen. LoRa udvikles som open source, så de frit kan genbruges af alle kommuner og leverandører.

    Åbne data er et andet indsatsområde i strategien. Med initiativer som Open Data DK og Open Data Aarhus er kommunerne allerede godt i gang med at udstille kommunale datasæt. Med al den data til rådighed er det, i den næste tid, vigtigt at fokusere på, at udbrede viden om dataenes eksistens og få skabt gode eksempler gennem samarbejde med fx det private marked og uddannelsesinstitutioner. Standardisering af formater og krav til metadata er også et centralt indsatsområde for at sikre, at data kan sammenstilles på tværs, og læses ind i en værdiskabende kontekst.