Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi

07 / En moderne arbejdsplads

Øget brug af teknologi vil lede til mindre nedslidning, mindre administration og færre ensformige arbejdsprocesser i kommunerne. Det skal tiltrække nye medarbejdere og få nuværende medarbejdere til at gå op i arbejdstid og blive længere på arbejdsmarkedet. Det er et centralt parameter for at kunne løse arbejdskraftudfordringen.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Digitale muligheder skal gøre det mere attraktivt at arbejde i kommunerne

  I sin grundessens er teknologi blot et middel til at hjælpe og assistere mennesker. Det gælder ikke kun for borgerne men i lige så høj grad for kommunens medarbejdere. Vi skal derfor bruge digitale løsninger og teknologi til at skabe mere attraktive arbejdspladser og fastholde og rekruttere personale.

  Fastholdelsen kan styrkes i en fremtid, hvor digitalisering og automatisering betyder færre administrative opgaver for medarbejderen og dermed mere tid til den menneskelige kontakt og det relationelle arbejde.

  Teknologi kan lige så oplagt bruges til at aflaste fysisk hårdt arbejde, så nedslidning bliver mindre. Det er ikke blot en fordel for den enkelte, men kan også fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet længere. Fx kan en sygeplejerske, som har dårlig ryg eller knæ, stå for virtuelle hjemmebesøg i stedet for fysiske.

  Nye værktøjer kan også hjælpe til at inkludere medarbejdere, der er digitalt udfordrede. Anvendelse af tale-til-tekst teknologi kan eksempelvis hjælpe de medarbejdere, der har svært ved dokumentationsopgaver på grund af svage sprog-, læse- eller skrivefærdigheder. Det vil kunne højne kvaliteten af deres arbejde, fx ved at medarbejderen kan dokumentere en sag ved brug af tale eller få brugsanvisninger og vejledninger læst højt.

  I fremtiden møder der også en ny generation af medarbejdere ind på arbejdsmarkedet, som har forventninger til, at deres arbejdsplads bruger digitale løsninger. Det er medarbejdere, som vi i den grad har behov for at tiltrække.

  Ved at indtænke en digital drejning på uddannelser, kan det samtidig udvide ansøgerfeltet, fordi det tiltrækker andre profiler. Det bliver vigtigt, når vi skal øge udbuddet af arbejdskraft.

  Det er desuden afgørende for den digitale og teknologiske omstilling, at alle medarbejdere klædes på til at anvende data og teknologier i den kommunale service – fx gennem videreuddannelse. Forståelsen for data og teknologi kan gøre de ansatte endnu bedre til at udføre deres arbejde og bidrager dermed til øget trivsel og arbejdsglæde.

  Skridt på vejen

  I kommunerne vil vi samarbejde med fagforbund, uddannelsesinstitutioner og andre parter for sammen at finde de steder, hvor der kan laves målrettede digitale og teknologiske indsatser for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Det skal bygge videre på det allerede eksisterende samarbejde

  Cases

  På SOSU-skolen i Aabenraa kan man uddanne sig på en særlig DigiTech linje. Målet med linjen er at gøre SOSU-assistenter endnu bedre til at bruge og implementere velfærdsteknologi. Uddannelsen er grundlæggende den samme som den almindelige SOSU-uddannelse, men alle fagene får en digital drejning med fokus på velfærdsteknologi. Det kan tiltrække andre typer unge mennesker end dem, som traditionelt har søgt ind på SOSU-uddannelsen.

  Når kommunerne skal ansætte nye medarbejdere, skal der indhentes straffeattester og nogle gange også en børneattest. Det kan løbe op i mange attester om året, og processen kan være tung. I Aalborg Kommune indhentes omkring 12.000 13.000 attester om året, og derfor har Aalborg Kommune udviklet en RPA-softwarerobot, der automatiserer store dele af processen omkring indhentning af straffe- og børneattester til glæde for medarbejderne.

  Læs den fulde case her:

  RPA softwarerobot automatiserer indhentning af straffe og børneattester i Aalborg kommune (pdf)

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk

  Kontorchef

  Frederik Nordentoft Andersen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3405

  E-mail: frna@kl.dk