Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Velfærd

01 / Gentænk velfærden

I kommunerne skal vi gentænke alle velfærdsopgaver, så vi kan frigive hænder til den velfærd, der kræver menneskelig omsorg. Trivielle arbejdsprocesser skal automatiseres, og banebrydende teknologier, der har potentiale til at løfte velfærden for borgeren, skal afprøves.

Indhold

  Digitale løsninger skal bruges til at løse arbejdskraftudfordringen

  Skriften på væggen er klar: Der er behov for, at kommunerne investerer i digitale løsninger og teknologi, som automatiserer manuelle processer, gør borgerne mere selvhjulpne og giver medarbejderne bedre mulighed for at løfte deres opgaver, når antallet af børn og ældre borgere stiger.

  Den gode nyhed er, at vi i samme ombæring får mulighed for at skabe moderne services og en stærk velfærd bygget med de digitale værktøjer, vi har til rådighed i dag.

  Implementering af digitale løsninger skal i særdeleshed ske på områder, som kan frigive hænder til vigtige og nære opgaver. Mennesker skal bruge deres kræfter, hvor menneskelig kontakt og forstand skaber værdi. De skal til gengæld ikke bruge tid på opgaver, som en sensor, robot eller computer lige så godt kan klare.

  Mange kommuner er allerede godt i gang med at automatisere simple administrationsopgaver. I fremtiden opstår der endnu flere muligheder for at levere bedre velfærd ved hjælp af digitale fremskridt.

  Kunstig intelligens vil kunne bruges til tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom. Energiforbruget i en bygning kan automatisk minimeres via sensorer, data og algoritmer. Medarbejdere vil kunne bruge stemmen i stedet for mus og tastatur til at
  dokumentere sagsgange – måske endda på deres førstesprog, som så bliver oversat til dansk.

  Når vi udforsker brugen af nye teknologier, kræver det mod til at acceptere fejlslagne forsøg. Derfor er det vigtigt, at vi går etisk og ansvarligt til værks, og at vi først og fremmest tester nye teknologier, hvor fejl ikke får direkte menneskelige konsekvenser.

  Denne udvikling kan med fordel ske i samarbejde med private leverandører, forskere og andre interessenter, som kan bidrage med deres ekspertise og erfaringer, så vi i fællesskab kan skabe mere innovative løsninger, der kan skaleres bredt, og som kan bygges ind i den eksisterende infrastruktur.

  Gentænkningen af, hvordan vi arbejder og organiserer os, gælder hele vejen rundt – fra administration til mødet med borgeren. Vi skal kigge alle fagområder igennem – et område ad gangen.

  FAKTA: Ni ud af ti borgere mener, at velfærdsteknologi er en god mulighed for at klare sig selv (Danmarks Statistik). Flertallet foretrækker allerede digitale løsninger, hvor mødet med det offentlige foregår uden ventetid og på et tidspunkt, der passer ind i hverdagen (IT i
  praksis, Rambøll).

  Skridt på vejen

  • Den enkelte kommune bør gennemgå arbejdsopgaver og brugerrejser, og identificere manuelle processer, der kan løftes digitalt
  • Kommunerne skal benytte sig af virksomhedernes udviklingskraft, når velfærden gentænkes
  • Omstillingen kræver, at vi investerer i digitale løsninger og teknologi
  • Kommunerne skal i fællesskab målrettet afsøge, hvordan fremtidens velfærd kan formes gennem digitalisering og teknologi – et fagområde ad gangen
  • Staten skal være en medspiller i at skabe rammerne for at gentænke velfærden på udvalgte områder.

  Cases

  I Haderslev Kommune er man i færd med at gentænke ældreplejen. I stedet for at den ældre medborger bliver visiteret til plejehjem, kan sensorer og skærme i hjemmet give borgeren mulighed for at blive i eget hjem længere. Teknologien skal sikre borgerens tryghed, ved at plejepersonalet altid er digitalt forbundet. Fx kan sensorer i et smartur automatisk kalde efter hjælp, skulle borgeren falde i hjemmet.

  Læs den fulde case her:

  Teknologi gør ’plejehjem i eget hjem’ muligt i Haderslev Kommune (kl.dk)

  At blive mødt af kendte ansigter, som kender borgerens behov og ønsker, er noget af det allervigtigste for borgerens oplevelse af sammenhæng og tryghed i plejen. I Aalborg og Syddjurs kommuner vil de bruge kunstig intelligens til at tilrettelægge en optimal besøgsplan ud fra hensyn til en række parametre, for eksempel antal forskellige medarbejdere og skemalagt arbejdstid.

  Læs den fulde case her:

  Kommunernes arbejde med kunstig intelligens (kl.dk)

  Der er elever, som på grund af fx angst eller sygdom har perioder, hvor de ikke er i skole. Det har store faglige og sociale konsekvenser. Det påvirker elevers selvværd og evnen til at være en del af et fællesskab i skolen. Telepresence-robotter giver eleverne mulighed for virtuel tilstedeværelse, uden at eleven skal forlade de trygge rammer derhjemme.

  Læs den fulde case her:

  Er folkeskolen blevet mere digital efter corona-nedlukningen? (kl.dk)

  Klimaforandringer fører til stadigt voldsommere regnskyl. Oversvømmelser er dyre for kommunen, og det kræver mange ressourcer at håndtere overbelastning af kloakker og vand i kældre. På Langelands Plads i Frederiksberg Kommune har kommunen opsat sensorer, der konstant monitorerer det opsamlede regnvand i pladsens vandreservoir og som hjælper med at regulere vandmængderne, så området ikke oversvømmes.

  Læs den fulde case her:

  På Frederiksberg er IoT tænkt ind i klimasikring og byfornyelse

  Sidst opdateret: 6. december 2023

  Kontakt

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk

  Kontorchef

  Frederik Nordentoft Andersen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3405

  E-mail: frna@kl.dk