Gå til hovedindhold
EU

Topmøde opfordrer til mere lokalt og regionalt selvstyre forud for Europa-parlamentsvalget.

Europa Parlamentsvalget indtager central rolle i Det Europæiske Regionsudvalgs topmøde. Der var fokus på at understrege vigtigheden af Europas kommuner og regioner rolle i løsningen af EU’s udfordringer og målsætninger.

22. mar. 2024

Indhold

  Regionsudvalget har netop overstået sit topmøde den 18. – 19. marts i Mons, Belgien, hvor 3500 deltagere, herunder en lang række repræsentanter fra Europas kommuner og regioner, var samlet for at diskutere europæiske byer, kommuner og regioners rolle i større europæiske og globale problematikker. Regionsudvalget brugte især det forestående valg til Europa-Parlamentet til at sætte fokus på de dagsordner, som bliver vigtige for Europas kommuner og regioner under den kommende kommission og det nye parlament. 

  Der var derfor et stort fokus på at sikre, at samhørighedspolitikken fortsætter med at spille en central rolle i EU, således at alle EU's byer, landdistrikter og regioner kommer med i arbejdet med at implementere EU’s grønne digitale målsætninger. 

  KL var på mødet repræsenteret med fem medlemmer fra den danske delegation til Regionsudvalget. Herunder Erik Flyvholm formand for KL’s internationale Udvalg og formand for den danske delegation til Regionsudvalget. 

  ”Topmødet bringer os lokale og regionale politikere på tværs af EU sammen, og det er givende at få andre perspektiver på, hvordan vi sikrer samhørighed og solidaritet i EU. Det har særligt været spændende at høre nærmere om optakten til Europa-Parlamentsvalget og se hvor enige vi er om de fælles spor – det er klart der er nogle strømninger i EU som udfordrer fællesskabet og det har været interessant at diskutere hvordan vi håndterer disse og andre udfordringer.”

  Erik Flyvholm, Borgmester Lemvig Kommune

  Udover fokus på valget var topmødet også en anledning til at fejre Regionsudvalg 30. års jubilæum. Den europæiske institutions med repræsentation fra alle medlemslandes kommuner og regioner blev stiftet i 1994, og har siden oprettelsen arbejdet for at være en aktiv stemme for kommuner og regioner i EU-systemet og herigennem sikre, at Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet overholder nærhedsprincippet i udrulningen af ny lovgivning.

  Vil du læse mere om nærhedsprincippet og EU politikkens betydning for kommunerne?

  KL i Det Europæiske Regionsudvalg

  KL er repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af kommunale og regionale repræsentanter, der sikrer, at kommuner og regioner har en direkte stemme i EU.

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jacob Hansen

  Jura & EU

  Telefon: +32 47195 1503

  E-mail: jhan@kl.dk