Gå til hovedindhold
EU

KL i Det Europæiske Regionsudvalg

KL er repræsenteret i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af kommunale og regionale repræsentanter, der sikrer, at kommuner og regioner får en direkte stemme i EU.

Indhold

  Regionsudvalget blev oprettet med Maastricht-traktaten i 1992 og etableret i 1994. Udvalget består af 350 politikere fra kommuner og regioner i EU-landene, heraf ni fra Danmark. De ni danske repræsentanter er seks kommunalpolitikere fra KL og tre regionspolitikere fra Danske Regioner. Du kan finde en oversigt over KL's repræsentanter i Regionsudvalget her.

  Regionsudvalget høres om kommende EU-beslutninger, der har direkte indflydelse på lokalt eller regionalt plan inden for forskellige områder såsom miljø, beskæftigelse og uddannelse.

  En stor del af Regionsudvalgets arbejde foregår i seks underudvalg, der er struktureret efter emneområder. Underudvalgene afholder gennemsnitligt fem møder om året, hvor de forbereder arbejde til Regionsudvalgets plenarforsamlinger. Du kan læse mere om de seks underudvalg her.

  Plenarforsamlingen består af alle medlemmerne af Regionsudvalget, og de mødes 6 gange årligt. På plenarforsamlingerne vedtages og behandles EU-lovforslag, resolutioner og initiativudtalelser.

  KL i Regionsudvalget

  KL's tilstedeværelse i EU's Regionsudvalg sikrer danske kommuner direkte indflydelse på EU's beslutninger.

  Derudover tager KL's interessevaretagelse også afsæt i Regionsudvalget. Udvalget er et vigtigt forum med henblik på at finde et fælles ståsted med andre europæiske kommuner, således at KL's budskaber står stærkere. KL benytter Regionsudvalget til at få kontakter og finde politiske venner på tværs af grænser.

  KL har seks medlemmer i Regionsudvalget og seks suppleanter. Her kan du se en oversigt over medlemmerne, samt hvilke af Regionsudvalgets underudvalg de er medlemmer af.

  Medlemmer

  • Delegationsformand Erik Flyvholm, Lemvig (V), medlem af COTER og ECON
  • Kirstine Bille, Syddjurs (F), medlem af ECON og NAT
  • Jens Ive, Rudersdal (V), medlem af ENVE og SEDEC
  • Kasper Glyngø, Hedensted (A), medlem af CIVEX og SEDEC
  • Kirsten Jensen, Hillerød (A), medlem af CIVEX og ENVE
  • Torsten Nielsen, Viborg (C), medlem af COTER og NAT

  Suppleanter

  • Mads Sørensen, Varde (V), suppleant i COTER og NAT
  • Line Krogh Lay, Stevns (B), suppleant i ENVE og SEDEC
  • Karsten Søndergaard, Egedal (V), suppleant i CIVEX og ECON
  • Jens Christian Gjesing, Haderslev (A), suppleant i CIVEX og ECON
  • Anne Madsen, Sorø (A), suppleant i ENVE og SEDEC
  • Henrik Madsen (C), Kerteminde , suppleant i COTER og NAT

  En stor del af Regionsudvalgets arbejde foregår i seks underudvalg, der er struktureret efter emneområder og som afspejler Regionsudvalgets nøglepolitikker.

  Underudvalgene afholder i gennemsnit fem møder om året, og deres sammensætning afspejler den politiske og nationale fordeling blandt Regions-udvalgets medlemmer. Underudvalgenes opgave er at udarbejde udtalelser, der skal behandles og vedtages på Regionsudvalgets plenarforsamlinger.

  De seks underudvalg er:

  Underudvalg for institutionelle forhold - CIVEX

  CIVEX-underudvalget er ansvarlig for sager, der vedrører borgerrettigheder, styreformer samt institutionelle og eksterne forbindelser. I CIVEX behandles sager, der vedrører bl.a.:

  • Immigrations- og integrationspolitik, asyl- og visumpolitik
  • Aktivt medborgerskab
  • EU's forvaltning, herunder 'better regulation'-dagsordenen, nærhedsprincippet og
  • proportionalitetsprincippet
  • EU's forfatningsanliggender
  • Naboskabspolitik, herunder det østlige partnerskab og spørgsmål vedrørende EU's udvidelse.

  Underudvalget for samhørighed - COTER

  COTER-underudvalget arbejder med sager, der vedrører økonomisk, social og territoriel samhørighed samt EU's budget. Eksempler herpå er bl.a.:

  • Strukturfondene
  • EU's årlige budget og det langsigtede budget (flerårig finansiel ramme)
  • Bypolitik
  • Transport og transeuropæiske transportnet
  • Regionale statistikker og indikatorer

  Underudvalg for økonomisk politik - ECON

  ECON er underudvalget for økonomisk politik. Af vigtige politikområder, der behandles i ECON, kan bl.a. nævnes:

  • Økonomisk og monetær politik
  • Økonomisk styring, herunder det europæiske semester
  • Det indre marked
  • Offentlige udbud, konkurrence og statsstøttepolitik
  • Industripolitik

  Underudvalg for miljø - ENVE

  ENVE er underudvalget for miljø, klima og energi. Udover at udarbejde Regionsudvalgets udtalelser inden for dette område, koordinerer udvalget også aktiviteter med Borgmesterpagten, som er et initiativ, der inddrager lokale og regionale myndigheder i kampen for bedre klima- og energipolitikker. I Regionsudvalget behandler ENVE bl.a. sager om:

  • Innovation, forskning og teknologi
  • Energi
  • Miljø
  • Klimaforandringer

  Underudvalg for naturressourcer - NAT

  NAT er underudvalget for naturressourcer og beskæftiger sig med en lang række områder inden for dette felt, bl.a.:

  • Den fælles landbrugspolitik og udvikling af landdistrikterne
  • Sundhed
  • Forbrugerbeskyttelse
  • Fiskeri
  • Turisme

  Underudvalg for social- og arbejdsmarkedspolitik - SEDEC

  SEDEC-underudvalget arbejder med sager inden for social- og arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, beskæftigelse, forskning og kultur. Udvalget har således et meget bredt arbejdsområde, der dækker bl.a.:

  • Beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik
  • Socialpolitik
  • Den digitale dagsorden
  • Mobilitet og lige muligheder
  • Forskning og innovation
  • Uddannelse
  Sidst opdateret: 28. august 2023

  Links