Gå til hovedindhold
Nyhed
Digitalisering og teknologi

Styrket fællesoffentlig indsats: Fremtidens digitale løsninger skal designes, så alle kan bruge dem

Digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark skal hvile på et grundlæggende princip om, at den offentlige service skal være tilgængelig for alle. Det fokus er styrket med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som også indeholder en vigtig indsats, der skal gøre det meget lettere, at hjælpe familiemedlemmer og pårørende med digitale gøremål.

16. jun. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  For de fleste borgere er det som regel hurtigt og nemt at interagere med den offentlige sektor, når det foregår via digitale løsninger. For andre bliver interaktionen mere kompleks – og for de borgere, der slet ikke er digitale, kan den offentlige sektor opleves som utilgængelig.

  For KL er det helt centralt, at digitale services som udgangspunkt designes, så flest mulige borgere kan agere selvstændigt, i takt med at den offentlige service bliver mere digital.

  Derfor er det glædeligt, at vi med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er blevet enige med stat og regioner om, at forsætte det fælles samarbejde om denne vigtige dagsorden.

  Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025

  Med strategien er vi med til at sikre, at den digitale offentlige service bliver så inkluderende, brugervenlig og sammenhængende for borgerne som mulig, og at digitalt udfordrede borgere tilbydes den nødvendige hjælp til at begå sig trygt i den digitale offentlige sektor.

  Fuldmagter skal gøre det nemmere at hjælpe familie og pårørende

  Et andet centralt punkt i aftalen er, at det skal være nemmere at hjælpe sine pårørende med deres digitale gøremål. Borgere skal let, trygt og lovligt kunne lade støttepersoner og familiemedlemmer repræsentere sig i det digitale møde med den offentlige sektor.

  Samarbejdet på tværs af det offentlige skal sikre bedre muligheder for, at borgerne kan hjælpe hinanden bl.a. ved at afgive, administrere og anvende fuldmagter digitalt.

  Konkret vil vi arbejde med, at digitale fuldmagter udvikles og udbredes i den offentlige sektor, så det bliver enkelt at afgive og modtage fuldmagter, og at man kan få et samlet overblik over afgivne fuldmagter på tværs af de forskellige offentlige instanser.

  Et samarbejde, der sikrer inkluderende og sammenhængende service

  De borgere, der ikke kan begå sig digitalt ved fx at betjene en skærm, skal stadig opleve, at den service, de modtager, er god og moderne – og naturligvis udnytter de muligheder, digitaliseringen giver.

  I kommunerne vil vi derfor også arbejde for, at digitale løsninger udvikles og designes, så menneskers forskelligheder er tænkt ind fra starten.

  Det vil bl.a. sige, at al tekst er forståelig og læsbar, at borgeren kan klare sit ærinde på en tablet eller telefon, og at ny teknologi udnyttes til at imødekomme borgernes forskellige behov.

  Denne dagsorden er blevet styrket med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Anne Kathrine Fjord-Marschall

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3797

  E-mail: akf@kl.dk

  Kontorchef

  Pia Færch

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3111

  E-mail: pah@kl.dk