Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Strategi

Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategier

Regeringen, KL og Danske Regioner har de seneste 20 år samarbejdet om digitaliseringen af den offentlige sektor. Senest med den fællesoffentlig digitaliseringsstrategi ”Digitalisering der løfter samfundet 2022-2025” fra juni 2022. Strategien kommer efter samarbejde om bl.a ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” (2016-2020), samt ”Digitaliseringspagten” (2019). Strategierne supplerer kommunernes digitaliseringsprogram ”Digitale svar på fremtidens udfordringer ”(2021-2025).

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor.

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 blev Regeringen, KL og Danske Regioner i juni 2022 enige om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 er det visionen, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, som Danmark står over for. Sammen med en række pejlemærker for den fremtidige digitalisering er aftalt 28 konkrete indsatser, som bl.a. skal være med til at bevare kvaliteten af velfærden fremadrettet – bl.a. i lyset af arbejdskraftsudfordringen, klimakrisen, og behovet for at sikre at alle borgere kan være med i det digitale samfund, uanset digitale kompetencer.

  Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi (digst.dk)

  Forside af den fællesoffentige digitaliseringsstrategi

  Læs mere

  Regeringen, KL og Danske Regioner enige om ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (artikel fra Finansministeriet)

  Styrket fællesoffentlig indsats: Fremtidens digitale løsninger skal designes, så alle kan bruge dem (artikel på kl.dk)

  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi supplerer kommunerne egne indsatser og bl.a. det fælleskommunale digitaliseringsprogram fra 2021, samt regeringens indsatser i den statslige digitaliseringsstrategi fra maj 2022.

  Det fælleskommunale digitaliseringsprogram

  Danmarks Digitaliseringsstrategi (fm.dk)

  Regeringen nedsatte i marts 2021 et digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid bestående af topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, forskningsverden, civilsamfund og parter på arbejdsmarkedet – inkl. KL. Partnerskabet drøftede og kom med anbefalinger til, hvordan Danmark skal udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. Anbefalingerne fungerede som indspil til regeringens kommende nationale digitaliseringsstrategi for hele Danmark samt en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi fra 2022.

  Regeringens digitaliseringspartnerskab præsenterede 1.oktober 2021 i alt 46 anbefalinger til, hvordan Danmark og danske virksomheder kan udnytte digitaliseringen. Partnerskabets anbefalinger spænder fra anbefalinger til hurtigere og bredere udrulning af bredbånd og 5G til styrket brug af digitale løsninger i behandlings- og socialpsykiatrien. Samlet set sætter anbefalingerne en tyk streg under behovet for at satse massivt i digitalisering for at udnytte de mange muligheder.

  Forside til Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger

  Læs Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger (fm.dk)

  Sidst opdateret: 1. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Anne Kathrine Fjord-Marschall

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3797

  E-mail: akf@kl.dk

  Relaterede nyheder