Gå til hovedindhold
Digitalisering og teknologi
Nyhed

Ny status på digitaliseringsprogrammets initiativer er offentliggjort

Afrapporteringen for 1. halvår 2022 er netop blevet tilgængelig på KL.dk og giver et indblik i projekternes status nu og forventede leverancer det næste halve år.

07. sep. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  To gange årligt gennemføres der statusafrapporteringer på Kommunernes Digitaliseringsprogram. Der er nu gennemført afrapportering for 1. halvår 2022 samt initiativer fra den fælleskommunale digitale handlingsplan (2016-2020). I rapporteringen får man et kig ind i delprojekternes status her og nu.

  Nye initiativer samt videreudvikling af eksisterende projekter

  I afrapporteringen kan man blandt andet se status på delprogram 3: Sammenhængende velfærdsforløb og indsatser. Programmet har i 2022 afsluttet en foranalyse vedrørende et virtuelt jobunivers. På baggrund af foranalysen igangsættes der i efteråret 2022 en analyse, som skal understøtte det videre arbejde med et Virtuelt Jobunivers og den tekniske udformning med fokus på borgeren og brugervenligheden. Analysen skal bidrage til afklaring af, hvordan KL bedst understøtter kommunerne i at hjælpe ledige i deres jobrejse ved brug af borgervendte digitale løsninger.

  Der er også igangsat et nyt initiativ, som har til formål at undersøge, om databaserede risikovurderinger i form af dataanalyser af eksisterende data i kommunerne kan være med til at varsle, hvilke unge der er i risiko for at frafalde en ungdomsuddannelse med fokus på etiske, juridiske og faglige implikationer. Projektet er netop startet op og næste skridt er sammen med fagmedarbejdere fra deltagerkommunerne at blive klogere på, hvilken betydning det har for den faglige praksis.

  Under delprogram 6: Digitale fundamenter, arbejdes der videre med at udvikle på de fælles digitale fundamenter, sådan at kommunerne kan benytte disse i arbejdet med at forbedre og effektivisere velfærden ved hjælp af digitale løsninger og data. I lyset af situationen i Ukraine har programmet blandt andet været fokuseret på videndeling om risikoen for cyberangreb.

  Du kan tilgå den fulde afrapportering på alle projekterne i Kommunernes Digitaliseringsprogrammer her. Statusafrapporteringen gennemføres halvårligt og den næste udkommer i slutningen af 2022. Der afholdes webinar d. 31.10.22 om status på projekterne.