Gå til hovedindhold

2022

En stærk evalueringskultur kan skabe læringsmiljøer af høj kvalitet til gavn for alle børn

Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

En evalueringskultur i et dagtilbud skal sikre, at ledere og medarbejdere løbende reflekterer og evaluerer den pædagogiske praksis med henblik på at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Evalueringskulturen er derfor et centralt middel til løbende at skabe en sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Kommuner arbejder målrettet med at styrke kvaliteten i deres SFO- og klubtilbud

Nyhed
Børn og unge

Ni kommuner samarbejder i et partnerskab med KL om at styrke deres SFO- og klubtilbud. Erfaringerne fra partnerskabet bliver bl.a. bragt ind i det nationale politiske samarbejde ”Sammen om Fritiden”.

Folkeskole leg

Kommunale partnerskaber om inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole

Nyhed
Folkeskole
Børn og unge

KL og Komponent inviterer landets kommuner til deltagelse i et eller to partnerskaber omhandlende inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skole.

Nyt netværk skal understøtte arbejdet med bevægelse i dagtilbud

Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

Som noget nyt åbner KL i 2023 op for et netværk om bevægelse i dagtilbud. Netværket tager afsæt i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan.

Nyt netværk skal give faglig inspiration om bevægelse og motorik i dagtilbud

Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

KL åbner op for et nyt netværk om bevægelse i dagtilbud. Netværket tager afsæt i temaet krop, sanser og bevægelse i den styrkede pædagogiske læreplan.for.

Du har nu mulighed for at tilmelde dig erfaringsnetværket for privatinstitutioner og private pasningsordninger i 2023

Nyhed
Børn og unge
Dagtilbud

I KL’s erfaringsnetværk for privatinstitutioner og private pasningsordninger får du mulighed for at sparre og erfaringsudveksle med medarbejdere fra andre kommuner, som til daglig arbejder med privatinstitutioner og private pasningsordninger.