Gå til hovedindhold
Nyhed
Børn og unge

Kommuner arbejder målrettet med at styrke kvaliteten i deres SFO- og klubtilbud

Ni kommuner samarbejder i et partnerskab med KL om at styrke deres SFO- og klubtilbud. Erfaringerne fra partnerskabet bliver bl.a. bragt ind i det nationale politiske samarbejde ”Sammen om Fritiden”.

Ældre end 12 mdr.
Folkeskole leg

Indhold

  Har vi de rette tilbud til vores børn og unge? Hvordan organiserer og leder vi området bedst? Hvordan kan vi arbejde mere systematisk og strategisk med at udvikle kvaliteten af tilbuddene?

  Det er nogle af de overvejelser, som Egedal, Ringsted, Vallensbæk, Hvidovre, Næstved, Herlev, Herning, Ikast-Brande og Vejle Kommune i øjeblikket gør sig som en del af det partnerskab, de samarbejder med KL og hinanden om.

  Inspiration og netværk støtter den lokale udvikling

  I partnerskabet bliver kommunerne præsenteret for ny viden og forskning på området. Samtidig er der god mulighed for at få sparring og inspiration fra andre kommuner og ikke mindst arbejde fokuseret med egen udviklingsproces. 

  Nogle af de temaer, som fylder i partnerskabet, er vigtigheden af ledelse af området – både den strategiske ledelse, den faglige ledelse og den tværprofessionelle ledelse. Men også evalueringskultur, arbejdet med at udvikle den fritidspædagogisk kvalitet og børn og unges trivsel er centrale temaer i partnerskabet.

  Kommunerne deltager med SFO- og klubledere, skoledere og forvaltning. Det skal sikre, at den nye viden bliver taget med hjem og forankret bredere blandt lederkollegaer, medarbejdere og i forvaltningen.

  Kommunale pejlemærker for kvalitet skal spilles ind nationalt 

  Med afsæt i erfaringerne fra partnerskabet bliver der formuleret en række kommunale pejlemærker for kvalitet i SFO- og klubtilbud. Pejlemærkerne kommer KL bl.a. til at bringe ind i det nationale politiske samarbejde ”Sammen om Fritiden”. Samtidig vil KL formidle pejlemærkerne og viden fra partnerskabet på et fritidstræf for kommuner og andre interesserede i 2023.