KL Kommunale opgaver

Socialområdet

KL Play: Sundhed og social

KL Play: Sundhed og social

Virtuel vidensdeling og digitalisering af arbejdsgangen er i forbindelse med COVID-19 blevet en nødvendig del af arbejdsgangen. Derfor tilbyder KL nu en abonnementsordning for kommuner og organisationer, som indeholder en samlet pakke af KL's virtuelle aktiviteter.

Børn og unge

Arrangementer
- På KL's Sundheds- og Socialpolitiske område

Sæt allerede nu X i kalenderen!

2021

KL's Ældrekonference 2021 - Afholdt 21. september

KL's konference om Udsatte Børn & Unge 2021 - Afholdt 12. oktober

KLSOCIAL 2021 - 24. november

KL's Rekrutteringskonference – 6. december

 

2022

KLs Rusmiddelkonference 2022 - 30. marts 2022

KL's Sundhedskonference 2022 - 20. april 2022

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2022 - 24.–25. maj 2022

KL's Ældrekonference 2022 - 20. september 2022 – 20. september 2022

KL's konference om Udsatte Børn & Unge 2022 - 12. oktober 2022

KLSOCIAL 2022 - 23. november 2022

MIT KL