Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Social, sundhed og ældre
Social

Kortlægning af underretninger

Kommunerne modtog i 2022 omkring 148.000 underretninger om i alt 82.000 børn og unge. Antallet af underretninger er steget i perioden 2019 til 2022. I 2020 ses et lille fald i antallet af underretninger, som sandsynligvis skyldes nedlukningen af landet grundet Covid-19.

20. dec. 2023
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner:

  • I 2022 modtog kommunerne ca. 148.000 underretninger om 0-17-årige børn og unge. Underretningerne er fordelt på ca. 82.000 børn og unge. Det svarer til ca. 7 pct. af de 0-17-
   årige i befolkningen.
  • Fra 2019 til 2022 er andelen af børn og unge, der er underrettet om, steget. Stigning ses 
   især blandt de 12-15-årige, mens der i mindre grad underrettes om de 0-2-årige.
  • Der underrettes i højere grad om drenge end om piger. Andelen af piger, der bliver underrettet om, er dog steget fra 2019 til 2022, mens der ikke har været tilsvarende stigning 
   blandt drenge.
  • De fleste underretninger kommer fra skole, sundhedsvæsen mv., politi eller domstol. Disse 
   aktører står for over halvdelen af alle underretninger.
  • Der kan være mange forskellige årsager til, at der underrettes om børn og unge. Skoleproblemer som fx fravær var en af årsagerne til underretningen blandt 17 pct. af de børn og 
   unge, der blev underrettet om i 2022, mens utilstrækkelig omsorg var angivet som årsag 
   blandt 16 pct. af de børn og unge.
  • Blandt piger fylder underretninger fra sundhedsvæsenet mv. mere end blandt drenge. 
   Mens underretninger fra politi eller domstol samt skole udgør en større andel blandt 
   drenge end blandt piger.
  • Der underrettes i højere grad om børn og unge med ikke vestlig oprindelse. I 2022 blev 
   der underrettet om knap 11 pct. blandt børn og unge med ikke-vestlig oprindelse, mens 
   det gjaldt mellem 6 og 7 pct. blandt børn og unge med dansk eller vestlig oprindelse.
  • Der bliver i højere grad underrettet om børn og unge, hvis forældre har lavt uddannelsesniveau. I 2022 blev der underrettet om hvert femte barn eller ung, som har forældre hvor 
   grundskolen er højest fuldførte uddannelse. Blandt børn og unge, hvis forældre har en videregående uddannelse, blev der underrettet om 4-6 pct.

  Dokumenter

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Signe Frees Nissen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3447

  E-mail: sifn@kl.dk