Gå til hovedindhold

EU's direktiv om energieffektivitet

Her på siden er alle relevante nyheder og webinarer angående KL's arbejde i forhold til implementeringen af EU's direktiv om energieffektivitet.

Billedet viser en EU-bygning med flag ude foran.

Indhold

  KL bidrager til FAQ om direktiv om energieffektivitet

  Energistyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner lavet en FAQ om Energieffektivitetsdirektivet. Notatet behandler de dele af direktivet, som omhandler energirenoveringskrav til kommunernes bygninger.

  Notatet besvarer de hyppigst stillede spørgsmål fra offentlige bygningsejere angående kravene i direktivet. Det fremgår også af notatet, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og Danske Regioner undersøger mulige justeringer af energimærkningsordningen.

   FAQ om Energieffektivitetsdirektivet.

  KL og KommuneKredit afholdt webinar om leasing til energirenoveringer

  Lån, leasing, intern ESCO, ekstern ESCO. Hvad skal man vælge, og påvirker det anlægs- eller servicerammen?

  Dette blev besvaret af KL, Københavns Kommune og Kommunekredit i et webinar den 15. januar 2024. Her blev der sat fokus på én af de mange finansieringsformer, som kommunerne kan bruge - nemlig leasing. Leasing er ikke en ny måde at finansiere tiltag i kommunerne. På trods af dette vælger kun få kommuner at benytte leasing, når de energirenoverer.

  KL's og KommuneKredits webinar den 15. januar 2024 om finansiering af energirenoveringer med fokus på leasing

  KL udgiver notat om et bedre energimærke fra Kammeradvokaten

  KL har bedt Kammeradvokaten lave et notat med fokus på ændringer i energimærkningsordningen. Dette sker i lyset af ny lovgivning fra EU på området for energieffektivitet.

  Kammeradvokaten har vurderet, hvorvidt KL's to specifikke ændringsforslag kan lade sig gøre juridisk. Forslagene er: 1) indførelsen af et dynamisk energimærke, hvor energimærket kan opdateres med løbende energiforbedringer og 2) at energimærket baseres på et aflæst frem for beregnet forbrug.

  Kammeradvokaten konkluderer, at KL's forslag både kan lade sig gøre juridisk og endda er i tråd med EU's politiske ambitioner på området. Notatet er udgivet per 16. november 2023.

  Kammeradvokatens vurdering af KL's forslag både i kort og lang version

  Energistyrelsen og KL afholdt webinar om EU-direktiv den 30. oktober 2023

  Hvilken betydning får energieffektivitetsdirektivet for kommunerne? Det spørgsmål stiller flere kommunale medarbejdere sig selv i øjeblikket. Ved dette webinar gik Energistyrelsen og KL sammen for at svare på netop dette spørgsmål.

  Mødet blev afholdt den 30. oktober for alle kommuner.

  KL's og Energistyrelsens webinar den 30. oktober 2023 om implementering af energieffektivitetsdirektivet

  Forslag til revision af energieffektivitetsdirektivet kan nu læses på dansk

  Politikerne i EU har færdigbehandlet et forslag til revision af energieffektivitetsdirektivet. Særligt kapitlet "Den offentlige sektors rolle som forbillede" får betydning for de danske kommuner, da det blandt andet indeholder krav til en årlig takt for energirenoveringer i alle offentligt ejede bygninger.

  KL er i tæt dialog med relevante statslige myndigheder for at sikre en smidig implementering af direktivets formål i en dansk sammenhæng.

  Revisionen af energieffektivitetsdirektivet kan læses her (Rådet for Den Europæiske Union)

  KL's holdningspapir til Energieffektivitetsdirektivet

  Herunder kan du tilgå KL's holdningspapir om Energieffektiviseringsdirektivet (EED).

  KL's holdningspapir vedr. EED.pdf

  KL bidrager til FAQ om direktiv om energieffektivitet

  Energistyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner lavet en FAQ om Energieffektivitetsdirektivet. Notatet behandler de dele af direktivet, som omhandler energirenoveringskrav til kommunernes bygninger.

  Notatet besvarer de hyppigst stillede spørgsmål fra offentlige bygningsejere angående kravene i direktivet. Det fremgår også af notatet, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, KL og Danske Regioner undersøger mulige justeringer af energimærkningsordningen.

  I forhold til direktivkravene slås det blandt andet fast i FAQ'en, at det offentliges endelige energiforbrug (det energiforbrug, som fremgår af måleren) skal reduceres med 1,9 pct. årligt fra den 11. oktober 2025. Energireduktionerne kan hentes i hele den offentlige sektor.

  Notatet fastslår yderligere, hvilke offentlige bygninger der tæller med i de 3 pct., som årligt skal renoveres ifølge energieffektivitetsdirektivet, samt hvilket niveau de skal løftes til.

  Link til Energistyrelsens, KL's og Danske Regioners FAQ om Energieffektivitetsdirektivet

  KL udgiver notat om et bedre energimærke fra Kammeradvokaten

  KL har bedt Kammeradvokaten lave et notat med fokus på ændringer i energimærkningsordningen. Dette sker i lyset af ny lovgivning fra EU på området for energieffektivitet.

  Kammeradvokaten har vurderet, hvorvidt KL's to specifikke ændringsforslag kan lade sig gøre juridisk. Forslagene er: 1) indførelsen af et dynamisk energimærke, hvor energimærket kan opdateres med løbende energiforbedringer og 2) at energimærket baseres på et aflæst frem for beregnet forbrug.

  Kammeradvokaten konkluderer, at KL's forslag både kan lade sig gøre juridisk og endda er i tråd med EU's politiske ambitioner på området. Notatet er udgivet per 16. november 2023.

  Link til Kammeradvokatens vurdering af KL's forslag til ændringer i energimærkningsordningen (kort udgave)
  Link til Kammeradvokatens vurdering af KL's forslag til ændringer i energimærkningsordningen (fuld udgave)

  KL's og KommuneKredits webinar den 15. januar 2024 om finansiering af energirenoveringer med fokus på leasing

  Link til video af KL's og KommuneKredits webinar om finansiering af energirenoveringer
  Link til oplæg fra KL's og KommuneKredits webinar om finansiering af energirenoveringer
  Svar på ubesvarede spørgsmål i kommentarsporet

   

   

  KL's og Energistyrelsens webinar den 30. oktober 2023 om implementering af energieffektivitetsdirektivet

  Link til video af KL's og Energistyrelsens webinar om implementering af energieffektivitetsdirektivet
  Link til Energistyrelsens oplæg til webinar om implementering af energieffektivitetsdirektivet
  Sidst opdateret: 30. maj 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Isak Dyrløv Klindt

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3874

  E-mail: idkl@kl.dk

  Specialkonsulent

  Frederik Fenger Petersen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3462

  E-mail: frfp@kl.dk