Gå til hovedindhold

Høringssvar 2024: Klima og Erhverv

23 resultater

Høringssvar: Delrapport I om de kommunale affaldsgebyrer

18. apr. 2024
Høringssvar
/ Klima, teknik og miljø
Teknik og miljø

Forsyningstilsynet har bedt om kommentarer til rapporten: ”Kommunale affaldsgebyrer – hvordan sikres gennemsigtighed, ensartethed og omkostningsægthed”. Rapporten er udarbejdet af BDO i samarbejde med Forsyningstilsynet og beskriver de nuværende regler og praksis. Generelt finder KL, at rapporten går meget grundigt ned i de detaljer, der belyses, og man får indtryk af, at den er lavet af folk med et indgående kendskab til regnskabspraksis.

Høringssvar: Bekendtgørelser om selektiv nedrivning

18. apr. 2024
Høringssvar
Teknik og miljø
/ Klima, teknik og miljø

KL har modtaget høringsudkast til bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde, bekendtgørelse om uddannelse til miljø- og ressourcekoordinator og ressourceansvarlig samt bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede nedrivningsvirksomheder og registrering af kontrolorganer på nedrivningsområdet.

Høringssvar: Vejledning om konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding

12. mar. 2024
Høringssvar
Affald
Teknik og miljø

KL's hørringssvar vedr. vejledning om konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding.

Høringssvar: Ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

14. feb. 2024
Høringssvar
Energi

Hermed KL’s bemærkninger til Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Effektivisering af sagsbehandlingen i Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet m.v.)

Høringssvar: Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

08. feb. 2024
Høringssvar
Vand og natur
Teknik og miljø

KL's høringssvar på Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Høringssvar: til udkast til ændringer i Miljøstyrelsens Vejledning 9053 af 21. december 2021

07. feb. 2024
Høringssvar
Vand og natur
Teknik og miljø

Til udkast til ændringer i Miljøstyrelsens Vejledning 9053 af 21. december 2021 ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer”

Skorsten, hvor der kommer røg ud af