Gå til hovedindhold

Høringssvar - Teknik og miljø

50 resultater

Høringssvar: Certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

06. nov. 2023
Høringssvar
Teknik og miljø

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til det foreliggende forslag til nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen). Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: Ændring af lov om miljøbeskyttelse - Selektiv nedrivning

30. okt. 2023
Høringssvar
Teknik og miljø
Byggeri

KL har modtaget høring udkast til lovforslag om selektiv nedrivning. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsperioden. Der tages derfor forbehold for efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: til udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

30. okt. 2023
Høringssvar
Byggeri
Teknik og miljø

KL Høringsvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Høringssvar: ændring af lov om miljøbeskyttelse - Udvidet producent-ansvar

26. okt. 2023
Høringssvar
Teknik og miljø
Affald

KL har modtaget høring af udkast til lovforslag om udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsperioden. Der tages derfor forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar 2023: Klima og Erhverv

25. maj 2023

Høringssvar 2023.

Høringssvar 2022: Klima og Erhverv

25. maj 2023

Høringssvar 2022.