Gå til hovedindhold

Høringssvar - Teknik og miljø

72 resultater

Høringssvar: Vejledning om konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding

12. mar. 2024
Høringssvar
Affald
Teknik og miljø

KL's hørringssvar vedr. vejledning om konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding.

Høringssvar: Ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love

14. feb. 2024
Høringssvar
Energi

Hermed KL’s bemærkninger til Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Effektivisering af sagsbehandlingen i Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet m.v.)

Høringssvar: Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

08. feb. 2024
Høringssvar
Vand og natur
Teknik og miljø

KL's høringssvar på Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Høringssvar: til udkast til ændringer i Miljøstyrelsens Vejledning 9053 af 21. december 2021

07. feb. 2024
Høringssvar
Vand og natur
Teknik og miljø

Til udkast til ændringer i Miljøstyrelsens Vejledning 9053 af 21. december 2021 ”Spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer”

Skorsten, hvor der kommer røg ud af

Høringssvar: Drikkevandsbekendtgørelse

07. feb. 2024
Høringssvar
Vand og natur
Teknik og miljø

Kl's høringssvar til drikkevandsbekendtgørelse.

Billede af drikkevand

Høringssvar: Input fra Kommunernes Landsforening til Biodiversitetsrådet Årsrapport 2023 – ”Mod robuste økosystemer”

05. feb. 2024
Høringssvar
Teknik og miljø

KL har med interesse læst Biodiversitetsrådets årsrapport ”Mod robuste økosystemer – anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet” fra 2023 og takker for muligheden for at kommentere rapporten.