Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø
Energi

Høringssvar: Bekendtgørelse om fastsættelse af supplerende bestemmelser for anvendelse af visse dele af Rådets forordning

KL har afgivet høringssvar til udkastet til bekendtgørelse, der skal hjælpe med at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi (VE) i Danmark. Kommunerne deler ønsket om den grønne omstilling og de høje ambitioner for VE frem mod 2030.

04. jun. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkastet til bekendtgørelse, der skal hjælpe med at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi (VE) i Danmark.

  Kommunerne deler ønsket om den grønne omstilling og de høje ambitioner for VE frem mod 2030. KL ser procesklarhed og stabile rammer som vigtige for at nå disse mål. Bekendtgørelsen opfylder dog ikke fuldt ud disse krav.

  KL anerkender behovet for at lette den administrative proces for opstillere af VE-anlæg. Samtidig bemærker KL, at det kan medføre et øget administrativt ressourcetræk for kommunerne at leve op til de nye krav. Derfor mener KL, at de nye krav risikerer at modarbejde regeringens og KL’s fælles aftale i ØA24 og ØA25 om at bruge færre ressourcer på administration i den offentlige sektor.

  Bekendtgørelsen rummer et nævneværdigt fortolkningsrum, der umiddelbart kalder på en understøttende vejledning til arbejdet. Uden klare retningslinjer risikerer kommunerne og andre parter at stå over for en utydelig og svær beslutningsproces. Dette kan gøre processen langsom og kompliceret og dermed hæmme fremskyndelsen af projekter inden forordningens udløb i 2025 og øge presset på kommunernes sagsbehandling.

  Det kan med fordel præciseres, hvem der i enkelte bestemmelser er ”kompetente myndighed”. I de tilfælde, hvor kommunerne skal foretage de muliggjorte vurderinger, bør kommunerne kunne indhente vejledninger fra relevante statslige myndigheder. KL noterer fra sin dialog med staten, at staten vil bistå med tolkning i de konkrete forespørgsler, hvilket er positivt. KL bidrager gerne yderligere til dialogen herom.

  Bekendtgørelsen bruger begrebet "strategisk miljøvurdering". Det er uklart, hvad der menes, da det ikke er et formelt begreb i miljøvurderingsloven.

  Forslaget til bekendtgørelsen vedrører regler, der udløber i juli 2025. Den korte gyldighedsperiode betyder, at reglerne måske ikke vil nå at blive brugt. Hvis bekendtgørelsens "levetid" kan forlænges, bør dette meldes ud til kommunerne hurtigst muligt.

  Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret. KL behandler de økonomiske konsekvenser af bekendtgørelsen i et separat høringssvar.