Gå til hovedindhold

Høringssvar 2022: Klima og Erhverv

21 resultater

Høringssvar: Afsætning af genbrugsgenstande

31. okt. 2022
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har modtaget høring af udkast til: Bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder på kommunale genbrugspladser og forslag til ny affaldsaktørbekendtgørelse. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: Uskiftning/nedlæggelse af ældre brændeovne/pejseindsatse

12. okt. 2022
Forsyning
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har 29. august 2022 modtaget ”Høring af bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning”. KL takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen.

Høringssvar: Bygnings- og Boligregistret (BBR)

12. okt. 2022
Bolig
Teknik og miljø
Høringssvar

KL’s høringssvar ang. Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv.

05. okt. 2022
Vand og natur
Landbrug
Teknik og miljø

KL takker for muligheden for at kommentere på høring over udkast til bekendtgørelse om kystvandråd mv. Bekendtgørelsen skal udmønte initiativet for lokalt funderede analyser af påvirkninger af og indsatser i kystvande i Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: Bekendtgørelse om genbrugsområder

03. okt. 2022
Affald
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har modtaget høring af udkast til: Bekendtgørelse om kommunernes pligt til at etablere genbrugsområder på kommunale genbrugspladser. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

Høringssvar: Revideret Luftvejledning

27. sep. 2022
Teknik og miljø
Høringssvar

KL har 09. august 2022 modtaget ”Høring af udkast til revideret Luftvejledning, revideret B-værdivejledning og 1. supplement til Lugtvejledningen”. KL takker for muligheden for at kommentere på udkastene på vejledningerne.