Gå til hovedindhold
Forsyning
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Uskiftning/nedlæggelse af ældre brændeovne/pejseindsatse

KL har 29. august 2022 modtaget ”Høring af bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmeforsyning”. KL takker for muligheden for at kommentere på bekendtgørelsen.

12. okt. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  KL har tidligere afgivet høringssvar på lovforslaget, og høringssvarets kommentarer står fortsat troende. Vi har noteret os, at der ikke er foretaget særligt i den retning, vi havde påpeget i forbindelse med høringen af lovforslaget (bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder).

  Overordnet er det nødvendigt, at det tydeliggøres, hvilke muligheder de nye regler giver både i forhold til regulativer og håndhævelse. Der findes allerede eksisterende regler hvordan forholder de nye regler sig til dem?

  Umiddelbart virker bekendtgørelsen mest som en vejledning i, hvordan kommunen udarbejder en forskrift. Det er allerede i dag muligt at udarbejde en forskrift for regulering af brug af brændeovne, som kan udstedes med hjemmel i § 18. stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 16. januar 2018 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen). Umiddelbart ser den nye bekendtgørelse udelukkende ud til at være et supplement til tidligere nævnte bekendtgørelse, med aldersbestemmelse af brændeovn og med mulighed for at forbyde brændeovne i geografiske områder.

  KL har ikke en forventning om, at kommunerne i nævneværdigt omfang vil gøre brug af den frivillige ordning i dens nuværende form. Dette skyldes som nævnt i et tidligere høringssvar, at der er nogle væsentlige udfordringer i det administrative set up og manglende medfølgende ressourcer.

  Samtidig vil KL gøre gældende, at den frivillige ordning er et tilvalg for kommunerne. Det betyder, at der hverken nu eller senere bør være en forventning om, at kommunerne uden mulighed for finansiering eller kompensation skal løfte den nationale udfordring med at nedbringe partikelforureningen.