Gå til hovedindhold

Høringssvar 2022: Social

Høringssvar: Indsatsen på hjemløseområdet

15. aug. 2022
Social
Bolig
Høringssvar

KL har modtaget ovennævnte lovforslag fra Social- og Ældreministeriet, hvor ministeriet udbeder sig KL’s bemærkninger senest den 15. august 2022. Grundet den korte tidsfrist, har det ikke været mulighed for en politisk behandling, hvorfor KL tager forbehold for evt. senere politiske bemærkninger

Høringssvar: Udvidelse af udslusningsboliger

11. aug. 2022
Social
Bolig
Høringssvar

KL har modtaget udkast til ovenstående lovforslag fra Social- og Ældre- ministeriet. Ministeriet udbeder sig KL’s bemærkninger senest den 11 . august 2022.

Høringssvar: Tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA

22. jun. 2022
Social
Høringssvar

KL har modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om udmåling af til­ skud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA), jf. servicelovens §§ 95-96 i høring.

Høringssvar: Udvidelse af varslingsordning

17. jun. 2022
Social
Høringssvar

KL har modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om social ser- vice (Udvidelse af ordningen med varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter social service) i høring den 23. maj 2022.

Høringssvar: Køb af bil efter serviceloven

02. maj 2022
Social
Høringssvar

KL har modtaget udkast til revision af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter lov om social service i høring den 1. april 2022.

Høringssvar: Evaluering af lov om fremtidsfuldmagter

29. apr. 2022
Social
Høringssvar

KL har den 25. marts 2022 modtaget en anmodning fra Justitsministeriet om bemærkninger vedrørende erfaringerne med fremtidsfuldmagtsord­ ningen, jf. lov om fremtidsfuldmagter. Erfaringerne skal indgå i ministeri­ ets evaluering af loven.