Gå til hovedindhold
Social
Bolig
Høringssvar

Høringssvar: Udvidelse af udslusningsboliger

KL har modtaget udkast til ovenstående lovforslag fra Social- og Ældre- ministeriet. Ministeriet udbeder sig KL’s bemærkninger senest den 11 . august 2022.

11. aug. 2022
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Grundet den meget korte tidsfrist som inkluderer en sommerferie har det ikke været muligt, at få høringssvaret politisk behandlet. KL tager derfor forbehold for evt. efterfølgende politiske bemærkninger.

  KL’s bemærkninger

  • KL er tilfreds med, at ordningen med udslusningsboligerne udvides både i forhold til målgruppen og perioden. Derved får kommunerne en længere periode til at arbejde med den sociale indsats i forhold til de målgrupper, der har behov for en længerevarende indsats.
  • KL mener, at der også bør være mulighed for at oprette udslusningsboliger i privat udlejningsregi
  • Det er positivt, at kommunerne får mulighed for at afholde udgifter til indretning af fx deleboliger. KL efterspørger samme mulighed for kommunerne i forhold til udslusningsboliger, idet målgruppen for udslusningsboliger vurderes til at have samme ringe mulighed for, at selv at kunne løfte udgiften, som målgruppen for deleboliger.
  • KL foreslår en præcisering, hvor det fremgår, at der i den berettigede personkreds for en ældre-/ handicapbolig kan være bor- gere, der samtidig er i målgruppen for en udslusningsbolig, og at i disse tilfælde kan kommunen også bruge den konkrete ældre-/handicapbolig som en udslusningsbolig.