Gå til hovedindhold

Høringssvar 2021: Børn og Unge

Høringssvar: Lov om ændring af dagtilbudsloven

24. sep. 2021
Dagtilbud
Børn og unge
Høringssvar

Regeringen indgik den 5. december 2020 en politisk aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om indførelse af lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2024. KL modtog den 1. september 2021 lovforslaget i høring med frist den 24. september. Lovforslaget udmønter de dele af aftalen som vedrører minimumsnormeringer, tilsyn og nedjustering af minimumstilskuddet til privat pasning.

Høringssvar: bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet

28. maj 2021
Dagtilbud
Børn og unge
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. Høringssvaret afgives med forbehold for politisk behandling. KL har den 22. februar 2021 afgivet høringssvar på den tilknyttede lov. Der henvises til KL’s høringssvar med bemærkninger til loven.

Høringssvar: Velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

28. apr. 2021
Dagtilbud
Folkeskole
Børn og unge

Med hensyn til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet anerkender KL behovet for at sikre borgernes retssikkerhed ved gennemsigtighed i forhold til, hvilken lovgivning der er gældende på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Høringssvar: Forslag til lov om velfærdsaftaler

02. mar. 2021
Folkeskole
Dagtilbud
Børn og unge

Social- og Ældreministeriet har den 15. februar 2021 sendt et udkast til forslag til lov om velfærdsaftaler i høring.

Høringssvar: Minimumsnormeringer og indsamling af data

22. feb. 2021
Dagtilbud
Børn og unge
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar. Høringssvaret afgives med forbehold for politisk behandling.

Høringssvar: Minimumsnormeringer januar 2021

14. jan. 2021
Dagtilbud
Børn og unge
Høringssvar

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar.