Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Folkeskole
Børn og unge

Høringssvar: Velfærdsaftaler på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

Med hensyn til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet anerkender KL behovet for at sikre borgernes retssikkerhed ved gennemsigtighed i forhold til, hvilken lovgivning der er gældende på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

28. apr. 2021
Ældre end 12 mdr.
  • Læs op

Indhold

    KL bemærker dog, at det er vigtigt, at rammerne bliver så smidige som muligt med henblik på, at det ikke medfører unødvendigt bureaukrati og øget centralisering.

    KL vil også bruge anledningen til igen at bemærke, at såfremt det er nødvendigt at fastlægge tidspunkter, hvor kommunerne kan søge om yderligere frisættelse, er det vigtigt, at den sidste mulighed for dette ikke bliver den 1. april 2022.

    Det er i ånden af velfærdsaftalerne, at dagtilbud og folkeskoler skal kunne afprøve nye tilgange og gøre sig erfaringer hermed. Der vil den 1. april 2022 med næsten to et halvt år tilbage af forsøget fortsat være behov for, at kommunerne kan gøre sig nye erfaringer i forhold til lovgivning, der begrænser de gode lokale løsninger.

    KL har ingen bemærkninger til bekendtgørelse om fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på dagtilbudsområdet i henhold til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet eller til bekendtgørelse om fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på folkeskoleområdet i henhold til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.