Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge
Høringssvar

Høringssvar: Minimumsnormeringer januar 2021

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar.

14. jan. 2021
Ældre end 12 mdr.
  • Læs op

Indhold

    KL bakker op om, at bekendtgørelsen giver mulighed for, at de afsatte puljemidler til indfasning af minimumsnormeringer i 2021-2023 indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det vil skabe en kontinuitet i overgangen fra puljen i perioden 2021-2023 til indførelsen af lovkrav i 2024.

    I forbindelse med udmøntning af midlerne for 2020 var der krav om revisionspåtegnet regnskab. Dette er et administrativt omfattende og omkostningstungt arbejde. Derfor opfordrer KL til, at kravet om revisionspåtegnet regnskab ikke videreføres for puljen i 2021-2023.

    Endelig bemærker KL, at der er brug for kontinuitet i rammerne for udmøntning og anvendelse af midlerne. Sen udmelding af rammer og udbetaling af midler, samt justeringer fra år til år kan være en barriere for at få størst muligt udbytte af midlerne lokalt.

    KL vil opfordre til, at Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder spørgsmål og svar på www.uvm.dk eller udsender vejledningsmateriale til kommunerne. Dette gælder fx i forhold til udbetaling af tilskud til privatinstitutioner mv.