Gå til hovedindhold

Høringssvar - Børn og Unge

46 resultater

Høringssvar: Styrket forældreansvar og obligatoriske sprogprøver

02. apr. 2024
Høringssvar
Børn og unge
Folkeskole

KL modtog den 18. januar 2024 høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og unge-ydelse. KL tager forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

Børn med skoletasker

Høringssvar: Vejledning om hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser

04. mar. 2024
Høringssvar
Børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 2. februar 2024 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning om hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier.

Høringssvar: Støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov

19. feb. 2024
Høringssvar

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 19. januar 2024 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til delvejledning til barnets lov om støttende indsatser til børn og deres familier efter barnets lov. Høringssvaret skal være ministeriet i hænde senest mandag den 19. februar 2024.

KL's høringssvar til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

13. feb. 2024
Høringssvar
Social
Børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 18. januar 2024 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Høringssvar: Vejledning om ungestøtte efter barnets lov.

09. feb. 2024
Høringssvar
Børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 7. december 2023 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning 5 om ungestøtte efter barnets lov.

KL's høringssvar til bekendtgørelse om midlertidige ophold i udlandet

06. feb. 2024
Høringssvar
Børn og unge

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har den 26. januar 2024 bedt KL om eventuelle bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service og barnets lov under midlertidige ophold i udlandet.