Gå til hovedindhold

Høringssvar 2020: Beskæftigelse

Høringssvar: Beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19

23. sep. 2020
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 16. september 2020 modtaget udkast til en ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19. KL har i en længere periode peget på, at det er unødvendigt at holde fast i rigide regler om fysisk fremmøde, når både ledige og medarbejderne i jobcentrene vurderer, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen at kunne veksle mellem de digitale kontaktformer og det fysiske fremmøde i jobcentret

Høringssvar: Digital genåbning af beskæftigelsesindsatsen

19. maj 2020
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 15. maj 2020 modtaget udkast til bekendtgørelse om en digital genåbning af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerne m.v. KL har nu i en længere periode vedvarende peget på, at der er behov for at ophæve suspensionen af beskæftigelsesindsatsen af hensyn til de ledige og virksomhederne. Derfor hilser KL det velkomment, at der nu tages skridt i den retning ved, at der åbnes for en digital beskæftigelsesindsats i jobcentrene og ret og pligt for borgerne.

Høringssvar: Beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

24. mar. 2020
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 23. marts 2020 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19. KL er enig i behovet for at forlænge suspensionen af beskæftigelsesindsatsen, da det ligger i forlængelse af den nationale strategi for at inddæmme COVID-19.

Høringssvar: Lovforslag om Seniorpensionsenheden

19. mar. 2020
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 13. marts 2020 modtaget lovforslag om Seniorpensionsenheden i høring med frist den 30. marts 2020. KL skal i den anledning indledningsvis gentage den tidligere fremførte pointe om, at beslutningen om at placere ansvaret for tildeling af seniorpension uden for kommunerne hviler på et usagligt grundlag, vil medføre betydelige meromkostninger for samfundet og betyde en forringet service for de nedslidte borgere, ordningen er tænkt at skulle hjælpe.

Høringssvar: Suspension af beskæftigelsesindsatsen

18. mar. 2020
Beskæftigelse
Høringssvar

KL har den 17. marts 2020 modtaget udkast til bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 i høring.