Gå til hovedindhold
Beskæftigelse
Høringssvar

Høringssvar: Beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19

KL har den 16. september 2020 modtaget udkast til en ny bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af Covid-19. KL har i en længere periode peget på, at det er unødvendigt at holde fast i rigide regler om fysisk fremmøde, når både ledige og medarbejderne i jobcentrene vurderer, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen at kunne veksle mellem de digitale kontaktformer og det fysiske fremmøde i jobcentret

23. sep. 2020
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Vi hilser derfor forlængelsen af de digitale og telefoniske jobsamtaler frem til årsskiftet velkommen, men KL vil gerne opfordre til, at fleksibiliteten i forhold til samtaleform gøres permanent.

  Efter KL’s vurdering, er der allerede nu et fint grundlag for at beslutte, at de digitale og telefoniske samtaler kan fortsætte også efter den 1. januar 2021. Vi ved bl.a. fra en tidligere VIVE undersøgelse fra 20191 hvor effekten af personligt fremmøde kontra videomøder ved samtaler blev belyst gennem en litteraturgennemgang at det ingen betydning har for effekten, om møderne finder sted på distance eller ansigt til ansigt.

  Corona-krisen og den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen i forbindelse hermed har derudover givet værdifulde erfaringer, som netop viser, at medarbejderne i jobcentrene og borgerne uden detailstyring sammen kan finde ud af, hvordan deres kontakt skal være.

  KL har således gennemført undersøgelser blandt jobcentercheferne, de ledige og medarbejderne i jobcentrene om erfaringerne fra den periode, hvor indsatsen har været delvist suspenderet og mange af de sædvanligt gældende proceskrav sat ud af kraft. Undersøgelserne har vist, at de digitale kontaktformer er værdifulde værktøjer. Jobcentercheferne peger på, at det vil styrke beskæftigelsesindsatsen i fremtiden, hvis man får lov til at fortsætte med de digitale kontaktformer i et fleksibelt miks med de personlige samtaler. Der skal stadig være fysiske møder, men telefon- og videosamtaler bør være et værktøj, som kan bruges, når det giver mening.

  Når man spørger de ledige, er 92 pct. af de ledige, der medvirker i undersøgelsen, interesserede i, at flere samtaler med jobcenteret i fremtiden kan foregå via telefon eller video.

  I undersøgelsen blandt mere end 2.000 jobcentermedarbejdere, som er organiseret i HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening, vurderer 84 pct. af medarbejderne, at borgerne har taget positivt imod at blive kontaktet via eksempelvis telefon, mail, skype eller Teams. Når man spørger medarbejderne om kvaliteten af samtalerne med de alternative kontaktformer, melder de klart tilbage, at det afhænger af den pågældende borger og den kontekst samtalen afholdes i. Nogle samtaler kan fint klares pr. telefon eller video, mens andre ville have været bedre ansigt-til-ansigt.

  KL har følgende bemærkninger, der knytter sig direkte til udkastet til bekendtgørelse:

  Justeringer angående lov om aktiv socialpolitik

  Det er uklart, hvordan kommunernes pligt til at give vejledning kan gennemføres i perioden, hvor jobsamtaler også kan gennemføres digitalt og telefonisk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR’s) præcisering vedrørende bestemmelsen, som fremgår af STAR’s hjemmeside, foreslås indarbejdet i selve bestemmelsens § 3, stk. 3, så det kommer til at fremgå tydeligt, at kommunernes vejledning kan foretages enten ved fysisk fremmøde, digitalt eller telefonisk til og med den 31. december 2020.