Gå til hovedindhold
Høringssvar
Beskæftigelse

Høringssvar: Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp

KL har den 29. januar 2024 modtaget lovforslag om skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp i høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 26. februar.

03. apr. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL har den 29. januar 2024 modtaget lovforslag om skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp i høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 26. februar.

  Lovforslaget betyder, at kommunerne skal gennemgå omkring 15.000 kontanthjælpssager med borgere, som er indrejst i Danmark før 2008. Hvis borgerne ikke opfylder opholdskravet (9 år ud af 10 år) og beskæftigelseskravet er (2,5 års beskæftigelse inden for 10 år), skal borgere i stedet modtage den lavere selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Først når kommunerne har gennemgået alle sager og truffet afgørelser, ved vi præcist, hvor mange borgere som den 1. juli 2025 skal sættes ned på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  De fleste borgere vil miste et betydeligt beløb hver måned, hvilket for nogen vil betyde, at de ikke har råd til at bo i deres eksisterende bolig. Det gælder også, selv om de modtager lidt højere boligstøtte. Da borgergruppen fordeler sig skævt på tværs af kommuner, vil en del kommuner stå med en meget stor udfordring ift. at hjælpe borgere til en ny og billigere bolig. Særligt de store byer med relativt få billige boliger kan få svært ved at hjælpe de berørte borgere.

  KL mener, at der er behov for at finde løsninger, som sikrer midlertidig hjælp til de borgere (nogle også med børn), som risikerer at stå uden bolig. Det kan f.eks. være mulighed for at lave midlertidige indkvarteringer eller give økonomisk støtte i konkrete tilfælde, hvor der er risiko for hjemløshed for de berørte familier.

  KL ser frem til en dialog med de relevante ministerier om at finde løsninger.

  KL gør opmærksom på, at det bliver en håndholdt og administrativ tung opgave for kommunerne at udsøge den præcise målgruppe og undersøge, bl.a. ved opslag i e-indkomst, om der skal træffes afgørelse om nedsættelse af ydelsen.

  KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser og imødeser forhandling efter DUT-principperne.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Brian Siggaard

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3450

  E-mail: brs@kl.dk