Gå til hovedindhold
Nyhed
Overenskomster

Nyt overenskomstforlig for kommunale akademikere

Der er indgået forlig om OK24 for de knap 41.000 akademikerne i kommunerne.

28. feb. 2024

Indhold

  KL og Akademikerne har landet en aftale om et overenskomstforlig med en samlet ramme på 8,8 pct for kommunale akademikere over de næste to år.
   
  ”Vi er rigtig glade for at have landet en aftale med Akademikerne. Vi synes det er blevet en rigtig god og ansvarlig aftale. Situationen denne gang har været helt særlig, da akademikerne ikke længere er en del af forhandlingsaftalen. Det har derfor været lange og komplicerede forhandlinger, men vi er glade for nu at have en aftale med Akademikerne også,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.
   
  Der er i forliget enighed om at forhøje pensionsbidraget op mod 21,0 pct. i en række overenskomster og aftaler pr. 1. april 2025, idet der sikres frit valg for hele eller dele af den del af pensionsbidraget, som overstiger 15,0 pct.
   
  ”Aftalen indeholder også et betydeligt pensionsaftryk og et par nyopfindelser ift. fritvalgsordninger. Så jeg synes alt i alt, at det er en rigtig flot aftale,” lyder det fra Michael Ziegler.

  Seniordage bliver til seniorbonus

  KL og Akademikerne er enige om at ændre udgangspunktet for ret til seniordage til i stedet at være en ret til seniorbonus fra 1. januar 2025, med mulighed for at vælge pension eller frihed. 
   
  ”Det er et krav som KL har haft med til forhandlingerne i flere overenskomstrunder og vi er derfor glade for, at det nu er lykkedes for os at komme igennem med det, på dele af det kommunale arbejdsmarked," siger Michael Ziegler. 

  Nyt signaturprojekt for miljø- og naturbeskyttelsesmedarbejdere

  For at understøtte arbejdet med den grønne omstilling i kommunerne, er der i forliget et nyt pensionsgivende grundlønstillæg på 9.000 kr. årligt til de akademikere, der arbejder med miljø- og naturbeskyttelse i kommunernes tekniske forvaltninger. 
   
  ”Kommunerne spiller en central rolle i den grønne omstilling og har en bred vifte af myndighedsopgaver inden for natur og miljø. Vi håndterer hver dag øgede krav og stigende kompleksitet i deres opgaveløsning som følge af skærpet politisk fokus, EU’s målsætninger samt høje nationale og lokale ambitioner. Derfor håber vi, at det her nye signaturprojekt, kan være med til at styrke rekrutteringen på de områder i kommunerne,” siger udvalgsformanden.