Gå til hovedindhold
Beredskab
Klima
Teknik og miljø

Klar opfordring til regeringen: Beredskabsaftalen bør også omfatte de kommunale beredskaber

Vi står over for en ny virkelighed – men de nuværende beredskabsstrukturer er baseret på et forældet risikobillede. Det kalder på omfattende tilpasninger for at imødekomme den ændrede virkelighed. Det kræver en national indsats, der sikrer et robust beredskab, lyder opfordringen fra KL.

21. feb. 2024

Indhold

  Klimaforandringer, oversvømmelser, trusler om krig og terror, forsyningskrise, samt produktion og transport af grønne brændstoffer. Alt sammen en del af den ændrede virkelighed, som de kommunale beredskaber står overfor hver dag. 
   
  Kommunerne og det kommunale beredskab er afgørende for vores samfundssikkerhed, det er nemlig os, der står forrest i mødet med borgernes forventninger, både i hverdagen og i krisesituationer, understreger udvalgsformand:
   
  "Vi skal have et beredskab, der matcher de nye udfordringer, vi står overfor. Kommunerne vil ikke stå i første række og være uforberedte. Det er også et nationalt ansvar at sikre, at vi har de rette kompetencer og ressourcer til at håndtere fremtidens kriser," siger Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima og Miljøudvalg, og fortsætter:
   
  ”Vi er bekymrede for, at de kommende forhandlinger om en ny beredskabsaftale vil overse det. Forsvarsforliget er en rammeaftale, der skal bringe det militære forsvar up-to-date. En del af det er, at der skal laves en beredskabsaftale. Det bør være en central del af en beredskabsaftale, at der tænkes i sammenhæng mellem risiko, planlægning og indsats. Den kritiske infrastruktur er sårbar. Hvad gør vi, hvis der ikke er elforsyning, rent drikkevand, spildevandafledning, fibernet?”

  Det kommunale beredskab og samfundssikkerheden

  I et fælles arrangement sætter KL og Forsvarsakademiet derfor fokus på behovet for, at de kommunale beredskaber rustes til at håndtere klimaforandringerne, den sikkerhedspolitiske situation, terrortrusler og det generelle trusselsbillede, som sætter de kommunale beredskaber under pres.  
   
  ”Der er behov for klare mål og ansvarsfordeling mellem sektorer og mellem stat og kommuner. Det kræver nye kompetencer, uddannelse, øvelser, analyse- og planlægningsressourcer at sikre et robust beredskab på tværs. Når de resterende dele af forsvarsforliget skal forhandles på plads i løbet af 2024, skal kommunerne og det operationelle kommunale beredskab, der står forrest og møder borgerne, derfor tænkes med”, siger Birgit S. Hansen:
   
  ”Vi kan ikke kan planlægge os ud af alt, men vi kan godt være beredte. I Sverige har de en minister for samfundssikkerhed. I Danmark har vi en forsvarsminister. I Sverige skal befolkningen forberede sig på kriser. I Danmark maner vi til besindighed. Vi kan ikke længere sidde på hænderne," understreger hun. 
   

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk