Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Sundhed
Ældre

KL giver ældrereform varm modtagelse

KL roser den nye ældrereform for at vise mere tillid til de ansattes faglighed og indføre færre tilsyn. Der er dog stadig behov for at løse manglen på arbejdskraft, understreger KL-udvalgsformand.

18. apr. 2024

Indhold

  Mere tid med de ældre - og mindre bureaukrati for medarbejderne. Sådan lyder nogle af hovedlinjerne i den aftale om en ny ældrereform, som regeringen, Danmarksdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået torsdag.   

  Aftalen rummer mange fine elementer og flugter godt med de ønsker, som kommunerne har spillet ind med, fastslår Christina Krzyrosiak Hansen. Hun er formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg med resortansvar for ældreområdet.  

  ”I KL giver vi ældrereformen en varm modtagelse. Det er en bred aftale, der skaber ro om ældreområdet i årene frem. Samtidig bakker vi op om de værdier, reformen bygger på - ikke mindst at vise mere tillid til de ansattes faglighed, så de kan bruge deres kræfter på pleje og omsorg fremfor dokumentation, tilsyn og kontrol. Nu glæder vi os til at få reformen ud at leve og samarbejde tæt med regeringen,” siger hun. 

  Hun fremhæver aftalen for at give kommunerne bedre mulighed for at tilpasse indsatserne til borgernes behov, ligesom kommunerne får mere frihed til at organisere sig, som det giver bedst mening lokalt - fx til at sammensætte teams og visitere tæt på borgeren. 

  Som eksempel nævner Christina Krzyrosiak Hansen, at der netop er afsat særskilte penge til at udbrede faste teams, og hun glæder sig over, at det bliver op til den enkelte kommune, hvordan den lokale organisering konkret kommer til at se ud. 

  Brug for flere hænder i ældreplejen 

  Ifølge Christina Krzyrosiak Hansen er det også rigtig positivt, at man vil reducere antallet af tilsyn på ældreområdet og koordinere det bedre, så kommunerne slipper for at tage medarbejdere ud af driften flere dage om året til mange forskellige tilsyn. 

  Hun ser dog også udfordringer lure i horisonten, der kan kaste mere bureaukrati og administration af sig, når der fx skal indføres en uafhængig kontrolenhed og genberegnes priser årligt. Det vil KL følge tæt, fastslår hun. 

  Mens Christina Krzyrosiak Hansen roser aftalen for at give plads til lokale løsninger og lokal ledelse, understreger hun samtidig, at der er behov for at fastholde et landspolitisk fokus på at sikre flere hænder i ældreplejen. 
   
  ”Det er godt, at reformen gør mere for at forløse det potentiale, der ligger i samarbejdet med civilsamfundet, de pårørende og brugen af velfærdsteknologi. Men vi har ganske enkelt også brug for flere medarbejdere, så vi kan levere det, der er en absolut kerneopgave i den kommunale velfærd - nemlig god service til borgerne,” siger hun. 

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Anders Egedal

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3123

  E-mail: aneg@kl.dk