Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Social
Sundhed

KL: Strukturkommissionen skal sikre et mere nært sundhedsvæsen

Det er godt, at regeringen nu sætter gang i arbejdet med at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen. Det har KL kaldt på længe, for der er brug for at få styrket den del af sundhedsvæsenet, som ligger uden for sygehusene.

28. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Et voksende antal ældre og flere danskere med kroniske sygdomme. Det presser det danske sundhedsvæsenet og kalder på forandring og handling. Både for at sikre borgerne den bedste behandling, der passer ind i deres hverdag, og for at sikre en fornuftig brug af sundhedsvæsenets ressourcer, så sygehusene ikke sander til.

  Det skal en sundhedsreform være med til at sikre, lyder det fra KL’s formand Martin Damm, som hilser regeringens plan for fremtidens sundhedsvæsen velkommen og ønsker højt ambitionsniveau:

  ”Vi står som samfund med en kæmpe udfordring. Antallet af ældre og borgere med kronisk sygdom stiger voldsomt i disse år. Det lægger et enormt pres på vores sundhedsvæsen, og et væsentligt bidrag til, at det står sådan til, er, at man nationalt ikke har taget initiativ til at udbygge vores nære sundhedsvæsen i kommunerne i tide. Der er brug for nytænkning. Derfor glæder det mig, at regeringen nu sætter gang i arbejdet med at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen. Nu er det afgørende, at sundhedstrukturkommissionen har øjnene stift rettet mod at sikre patienterne stærke, nære tilbud, så mest mulig behandling og pleje kan klares i eget hjem eller tæt på hjemmet,” siger Martin Damm.

  Klar opgave med at styrke det nære sundhedsvæsen

  Den nye sundhedsstrukturkommission har en klar opgave med at styrke det samlede og nære sundhedsvæsen. Der er behov for en omstilling af måden vi driver vores sundhedsvæsen på. Indsatsen for borgere med kronisk sygdom skal gentænkes, og der skal være langt bedre sammenhæng mellem opgaver, der skal løses i kommunerne og de investeringer, der skal lægges, lyder det fra KL’s formand.

  ”Det er ikke nok at frigøre kapacitet på sygehusene ved at omlægge behandlinger og flytte mere ud i kommunerne, hvis det ikke følges op af personale med de rette kompetencer, finansiering og en lovgivning, der sikrer de rigtige rammer. Sundhedsstrukturkommissionen skal beskrive, hvordan vi kan sikre, at ældre borgere og mennesker med kronisk sygdom kan leve et godt liv i eget hjem, hvor de har primær kontakt til kommunen og egen læge, og det er afgørende, at kommissionens arbejde følges op af klare planer for, hvordan vi skal løse opgaverne i det nære sundhedsvæsen til gavn for patienter, deres pårørende og de pressede hospitaler,” siger Martin Damm.

  KL’s formand ser frem til at følge kommissionens arbejde og appellerer til, at kommunernes synspunkter bliver inddraget undervejs.

  ”Nu er det vigtigt at få sat gang i arbejdet. Vi står til rådighed for kommissionen og spiller meget gerne ind med viden og forslag. For os er det selvfølgelig helt afgørende, at de anbefalinger, som kommissionen kommer med, også kan føres ud i livet. Der skal være sammenhæng mellem de opgaver, kommunerne ender med at have, den økonomi, der afsættes, og de muligheder vi har for at rekruttere personale. Rammer og politik skal passe sammen, og det ser vi frem til at drøfte med kommissionen og regeringen,” siger Martin Damm. 

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk