Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Ældre
Pleje

KL og Danske Ældreråd: Alle plejehjem bør oprette plejehjemsråd

KL og Danske Ældreråd anbefaler, at alle plejehjem etablerer et forum for inddragelse for at sikre kvalitet og inddragelse.

08. mar. 2023
Ældre end 12 mdr.
SOSU med ældre kvinde

Indhold

  En af forudsætningerne for et godt og værdigt ældreliv er, at man som beboer og pårørende på et plejehjem har mulighed for at have indflydelse på sin hverdag og på de værdier, normer og prioriteringer, der gør sig gældende på plejehjemmet.

  Derfor anbefaler KL og Danske Ældreråd nu landets plejehjem at oprette et plejehjemsråd, fordi de kan være en god måde at styrke samskabelse af kvalitet og trivsel på plejehjem.

  ”Der er ingen tvivl om, at ældreplejen i dag er under pres. Og derfor er det at sikre ordentlig pleje af vores ældre medborgere en af vores mest prioriterede opgaver. Vi tror på, at et plejehjemsråd vil gøre en forskel for den enkelte, da forummet giver rum til at diskutere tiltag der vil have en direkte effekt på de ældres hverdag,” siger Michael Fenger, der er næstformand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

  ”Plejehjemsråd kan være med til at sikre åbenhed og lokal involvering på landets plejehjem. Vi ønsker med plejehjemsråd at skabe et rum, hvor beboere, pårørende og lokale ressourcepersoner i tæt dialog med plejehjemslederen bidrager til at fastholde en god kultur og udvikle plejehjemmene. Et rum, hvor man drøfter udfordringer, bekymringer og vanskelige temaer, før det udvikler sig til egentlige problemer,” siger Inger Møller Nielsen, formand for Danske Ældreråd.

  Forslaget kommer i kølvandet på, at SVM-regeringen i deres regeringsgrundlag lægger op til, at offentlige institutioner som fx plejehjem skal have brugerbestyrelser og være selvstyrende.

  Rådenes opbygning

  Et råd eller en bestyrelse på et plejehjem er der allerede flere kommuner, som har gode erfaringer med. Det er de erfaringer, som KL og Danske Ældreråds forslag bygger videre på. For at sikre diversiteten mener vi, at rådene bør sammensættes bredt. Det kan fx være beboere, pårørende, medarbejdere, repræsentanter for ældrerådet, det lokale erhvervsliv, kultur- og foreningsliv. Formålet med at invitere lokalsamfundet ind er at give mulighed for nye perspektiver og at gøre brug af de ressourcer, der findes lokalt. Mens beboere og pårørendes deltagelse i rådet også skal sikre tæt sammenhæng til det levede liv på plejehjemmet og de borgere, som plejehjemmet skal være til for.

  Rådet skal ikke beskæftige sig med kontrol, tilsyn eller personaleforhold. Men i stedet diskutere nye tiltag og aktiviteter, der kan gøre livet som ældre på et plejehjem endnu bedre. Det kan fx være kvalitetsudvikling, samarbejde med pårørende, beboernes mulighed for selvbestemmelse, værdier og kultur, hverdagsaktiviteter og måltider.

  Det er helt centralt, at plejehjemsrådene ikke bliver en administrativ byrde for plejehjemmet eller den kommunale forvaltning. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne er engagerede og proaktive og selv byder ind med temaer, ideer og forslag.

  Parterne har udarbejdet en konkret skabelon, som kan benyttes til inspiration til dem, der ønsker at oprette et plejehjemsråd, der selvfølgelig kan tilpasses lokale forhold.

  Både KL og Danske Ældreråd glæder sig til at drøfte forslaget med interessenter og politikere.

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk