Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsgiver
Arbejdsmarked

Ny rapport: Kommunerne er den største offentlige arbejdsgiver

Det kommunale arbejdsmarked beskæftiger over en halv million medarbejdere. De kommunalt ansatte udgør over halvdelen af de offentlige lønmodtagere og godt en sjettedel af det samlede danske arbejdsmarked. Det viser den nye KL-rapport, Det kommunale arbejdsmarked i tal 2022.

30. jun. 2023

Indhold

  Hver sjette lønmodtager arbejder i en kommune, og antallet af kommunalt ansatte er steget med 21.500 medarbejdere siden 2013, samtidig med at der er blevet flere børn og ældre. Det er dermed en udvikling, som har stor betydning for den enkelte borger, som benytter sig af forskellige kommunale tilbud, herunder alt fra de store velfærdsområder som fx ældrepleje, børnepasning og folkeskolen til ansatte på jobcentre, bygningskonstruktører, rengøringspersonale.

  Det viser den nye KL-rapport "Det kommunale arbejdsmarked i tal 2022".

  Rapporten viser bl.a. også, at gennemsnitsalderen blandt medarbejderne i kommunerne er 44,6 år, hvilket er på samme niveau som i 2013. Anderledes er dog aldersprofilen – i 2022 er der flere medarbejdere i aldersgrupperne 60+ år og 18-21-år, end der var i 2013. Tilbagetrækningsalderen er ligeledes steget fra 2012 til 2021.

  Rapporten giver indsigt i forskellige tendenser på det kommunale arbejdsmarked, fx aldersfordeling, arbejdstid, sygefravær, kønsfordeling med videre.

  Flere studerende og flere med anden etnisk herkomst

  "Det kommunale arbejdsmarked i tal fra 2022" viser også, at der i 2022 er 20.900 elever og studerende ansat i kommunerne – det svarer til 4 procent af de kommunale medarbejdere. På trods af en årrække med faldende antal elever og studerende mellem 2013 og 2017, har der været fremgang siden 2017, og i 2022 er andelen af elever og studerende blandt kommunalansatte tæt på niveauet fra 2013.

  Den største gruppe af elever og studerende er SOSU-eleverne, hvor der er 14.300 elever. De udgør godt 7 ud af 10 elever og studerende i lønnet praktik i kommunerne. Samtidig har kommunerne haft en stor stigning i antallet af lærepladsaftaler, som siden 2017 er steget med 59 procent – i samme periode har den private sektor haft en stigning på 14 procent.

  Derudover viser rapporten, at 12,6 procent af de kommunalansatte i 2022 har anden etnisk herkomst end dansk. Mellem 2013 og 2022 er andelen af medarbejdere med ikke-vestlig herkomst steget på alle af de 5 største overenskomster. Den største stigning er sket på SOSU-overenskomsten, der er steget fra 10 pct. til 21 pct. i perioden.

  Dokumenter

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk