Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Arbejdsgiver

Lønstrukturkomiteen slår fast, at lønudviklingen er parternes ansvar

Lønningerne i det offentlige er resultatet af overenskomstaftalerne igennem årene, slår Lønstrukturkomiteens rapport endegyldigt fast. Dét er den danske model, og den er vigtig at holde fast i, lyder det fra KL’s udvalgsformand.

12. jun. 2023

Indhold

  Lønstrukturkomiteen, som i dag har offentliggjort sin rapport, konkluderer, at lønstrukturerne er resultatet af overenskomstforhandlingerne igennem årene, og ikke af centralpolitiske tiltag og reformer.

  Lønstrukturerne afspejler derfor de valg, prioriteringer og kompromisser, som parterne har kunnet opnå enighed om gennem mange års forhandlinger. Derudover viser rapporten, at lønudviklingen for offentlige ansatte er fulgt med de privatansattes lønninger.

  ”Lønstrukturkomiteens rapport viser, at ansvaret suverænt ligger hos os parter. Dét er den danske model, og den skal vi værne om. Men analysen viser samtidig, at vi som centrale parter har en udbredt tendens til at aftale de samme lønstigninger til alle faggrupper. Det låser systemet og gør det langt mere rigidt end fx på det private område. Det betyder så også, at det er os parter, der har nøglen til at låse systemet op,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, og fortsætter:

  ”Fx er det os parter, der kan beslutte, om lønsystemet skal være mere fleksibelt og om der er særlige opgaver og funktioner som kræver et særligt fokus rent lønmæssigt. Det lykkedes vi fx med ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og 2021, hvor vi med rekrutteringspuljerne formåede at flytte nogle særlige grupper opad lønmæssigt – blandt andet social- og sundhedsassistenterne.”

  Det er et fælles ansvar at sikre et mere fleksibelt lønsystem

  Lønstrukturkomiteen peger på en række ting, parterne kan gøre anderledes fremover, som kan sikre et mere fleksibelt lønsystem, der ikke nødvendigvis giver samme lønstigning til alle. Det skal vi drøfte videre med parterne, understreger udvalgsformanden.

  ”Det er virkelig nyttigt, at vi nu har fået gennemlyst denne problemstilling grundigt. Rapporten viser fx, at vi på det offentlige område overordnet ser, at uddannelsesniveau og lønniveau hænger tæt sammen. Samtidig ser vi, at de offentlige ansattes lønudvikling følger de privatansattes. Så samlet set er lønudviklingen i den offentlige sektor fornuftig,” siger Michael Ziegler.

  ”Men vi er selvfølgelig åbne for at kigge på, om vi skal skabe mere dynamik i løndannelsen, så vi i højere grad kan tilgodese de forskellige behov og balancer, som altid skal afvejes i en overenskomstforhandling. Vi ser derfor frem til at drøfte Lønstrukturkomiteens rapport mellem parterne.”

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk