Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Overenskomster

KL: Overenskomstforhandlinger skal gøre det nemmere at levere velfærd til borgerne

I dag lyder startskuddet til overenskomstforhandlingerne for omkring en halv million kommunalt ansatte. KL går til forhandlingerne med et ønske om at udvikle attraktive arbejdspladser og sikre, at vi kan drive effektive kommuner også i årene, der kommer.

15. dec. 2023

Indhold

  De næste måneder skal KL og de faglige organisationer forhandle nye overens-komster for mere end en halv million ansatte fordelt på omkring 100 overens-komster på det kommunale arbejdsmarked. For KL er det afgørende, at de nye overenskomster er med til at sikre velfærd i kommunerne: gode dagtilbud, sko-ler, sundhedstilbud, sociale indsatser og omsorg til de ældre. 
   
  Baggrundstæppet for forhandlingerne er Lønstrukturkomiteen og trepartsafta-len, hvor de overordnede linjer for fordelingen af regeringens ekstraordinære lønløft blev aftalt. Den konkrete udmøntning af midlerne skal nu aftales ved overenskomstbordet. Lønstrukturkomiteen slog nemlig fast, at den danske mo-del fungerer, og at løn er parternes ansvar. 
   
  ”Jeg ser frem til nogle spændende forhandlinger. Der er ingen tvivl om, at optak-ten til overenskomstforhandlingerne denne gang har været markant anderledes end tidligere år. Derfor ser jeg også frem til nu at få forhandlingerne tilbage i dét spor, hvor de hører hjemme,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.
   
  ”For KL er det afgørende, at de kommende overenskomstaftaler bidrager til at sikre at vi i kommunerne kan levere varen til borgerne – og vel at mærke en vare af høj kvalitet. Derfor bliver vores fokus i år, at det skal være lettere at levere velfærd til borgerne og at sørge for, at vi har tidssvarende, enkle og fleksible centrale overenskomster, der giver plads til lokale beslutninger.”
   
  Anden del af KL’s forhandlerduo er Steffen Jensen, der også er næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg. Han siger: 
   
  ”I overenskomstforhandlingerne vil vi se positivt på tiltag, der kan hjælpe os med at levere den bedst mulige service til borgerne. Omvendt vil vi være ekstra på-passelige med initiativer, der ikke bidrager til en højere kvalitet i vores service til borgerne eller spænder ben for gode lokale løsninger.”
   
  Blandt KL’s krav er et ønske om at forenkle de over 100 overenskomster, der er på det kommunale område. Og at der bliver bedre mulighed for, at flere senior-dage udbetales som løn – i stedet for at de afholdes som fritid, som sker i 91 pct. af alle tilfældene i dag. Samtidig er det et hovedkrav fra KL, at overenskomsterne fornys inden for en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme.
   
  ”I kommunerne oplever vi store udfordringer med både rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft. Det skaber et pres på kommunerne, som gør det vanskeligt at sikre en kommunal velfærd, der passer til borgernes stigende forventninger. Der ligger derfor fx et potentiale i, at seniordage i højere grad udbetales som løn frem for, at medarbejderne holder fri. Det er i øvrigt også sådan det gøres i staten og regionerne,” siger Steffen Jensen. 

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk