Gå til hovedindhold
Debatindlæg
Børn og unge
Dagtilbud

Debatindlæg: Det kan ikke gå for hurtigt med en styrket pædagoguddannelse

Vi skal kigge på kvalitet, kompetencer og rekrutteringsudfordringer, når vi skal styrke pædagoguddannelsen, mener KL, der håber på hurtig handling.

24. apr. 2023
Ældre end 12 mdr.
Billede af Thomas Gyldal Petersen

Indhold

  Af Thomas Gyldal Petersen, Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

  Når vi hver morgen afleverer vores børn i et dagtilbud, har vi en forventning om, at de møder et tilbud af høj kvalitet, hvor de både trives, lærer og udvikler sig. For dagtilbud er ikke blot et pasningstilbud, men i høj grad også et sted, hvor børn bliver dannet. Det stiller store krav til de pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, der hver dag løfter den opgave. Men dagtilbuddene står også over for en mere kompleks opgave med stigende børnetal og flere børn med særlige behov.

  Evaluering af pædagoguddannelsen fra 2021 viste også helt grundlæggende, at pædagoger ikke kan det, de skal, når de er færdiguddannede. Det gælder både på dagtilbudsområdet, skole- og fritidsområdet og det specialiserede socialområde. Derfor er der ingen tvivl om, at vi har brug for at styrke pædagoguddannelsen. Og det kan ikke gå for hurtigt.

  Det er alvorlige resultater, som vi ikke kan være tilfredse med. Alligevel er der ikke sket noget endnu. Nu er det er tid til handling. Vi har ventet længe nok.

  For at sikre, at vi kan levere den velfærd, borgerne forventer og at børn, unge og borgere får det bedste muligheder videre i live, er det især vigtigt at have fokus på tre temaer:

  Højne kvaliteten

  For det første skal vi koncentrere os om at højne kvaliteten i dagtilbud og på det specialiserede socialområde – det pædagogiske personales kompetencer er nøglen til at sikre netop det. Vi har brug for, at alle pædagoger med afsæt i både faglig viden og kompetencer kan sikre trivsel, udvikling, læring og dannelse.

  Lige nu venter vi på de første resultater af en national kvalitetsundersøgelse i landets dagtilbud. Her er det bl.a. vigtigt at se på, hvad undersøgelsen konkluderer, at der er brug for af kompetencer blandt det pædagogiske personale. Vi håber, at resultaterne netop kan bruges i diskussionen om, hvordan vi forbedrer den pædagoguddannelsen.

  Børn med særlige behov skal favnes
  Dernæst ved vi, at flere og flere børn mistrives og har brug for noget særligt. Det er desværre en udvikling, der viser tidligere og tidligere i børnenes liv. Derfor er det afgørende, at alle pædagoger har et grundniveau af social- og specialpædagogiske kompetencer. Uddannelsen skal altså have større fokus på at styrke netop de kompetencer– på tværs af specialiseringerne. Ligesom det er vigtigt, at det tværfaglige samarbejde i højere grad understøttes i grunduddannelsen.

  Også på det specialiserede socialområde er der i stigende grad behov for styrkede fagkompetencer blandt det pædagogiske personale. Kravene til hvad de ansatte skal kunne er steget i takt med et øget kvalitetsfokus og en stadig stigende kompleksitet i opgaveløsningen omkring voksne med psykiske, fysiske og kognitive problemstillinger.

  Gør det mere attraktivt

  Til sidst er det også afgørende, at vi har fokus på at gøre det mere attraktivt at uddanne sig til pædagog. For samfundet står midt i en massiv rekrutteringsudfordring, der i høj grad også gælder pædagoger. Faldende ungdomsårgange betyder øget kamp om de unge, og det viser sig desværre også i optaget til bl.a. pædagoguddannelsen.

  Fra 2014 til 2021 er der sket et fald på 25 pct. i antallet af kvalificerede ansøgere til pædagoguddannelsen. Og tal fra EVA’s nye undersøgelse om kommende studerendes overvejelser viser, at 14 % af ansøgerne og 22 % af overvejerne til pædagoguddannelsen angiver, at de var i tvivl om, hvorvidt det faglige niveau på pædagoguddannelsen var for lavt.

  Der er ingen lette løsninger her. Der er brug for at nytænke uddannelsen og styrke den markant. Vi har brug for kommuner, organisationer og uddannelsesinstitutioner, der arbejder sammen, og for at regeringen indfrier sine løfter om at øge kvaliteten af pædagoguddannelsen.

  Derfor håber vi også, at regeringen senest efter sommerferien vil begynde arbejdet. Det skal selvfølgelig ske med bred inddragelse af parterne.

  Kommunerne ser frem til det kommende samarbejde om løft af pædagoguddannelsen. Det afgørende er, at bliver skabt rammer til et reelt løft af uddannelsen.

  Debatindlægget er bragt på Altinget Forskning den 24. april 2023.

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk