Gå til hovedindhold
Nyhed
Beskæftigelse

Udvalgsformand på jobCAMP: Hvad vil I egentlig med beskæftigelsesindsatsen, Christiansborg?

Vi har i dag en arbejdsmarkedsmodel, som andre i verden kigger på med stor beundring, og som dygtige medarbejdere hver dag omsætter til virkelighed. Alligevel varsler Folketingets politikere massive besparelser på indsatsen. Det vil dog hverken gavne borgerne, virksomhederne eller samfundsøkonomien, understregede Peter Rahbæk Juel i sin åbningstale på årets jobCAMP.

03. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hvad vil Folketinget egentlig med beskæftigelsespolitikken? Er der overhovedet opbakning til en aktiv beskæftigelsesindsats? Ønsker man, at så mange som muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet? Eller skal flere overlades til passiv forsørgelse?

  Det er de spørgsmål, man har glemt at drøfte i valgkampen. Konsekvensen af de milliardbesparelser, der er fremført i valgkampen har heller ikke fyldt meget.

  Sådan lød det fra Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, da han åbnede dette års jobCAMP. Her efterlyste han fakta i debatten om beskæftigelsesområdet og en grundlæggende diskussion om, hvad det egentlig er, vi vil.

  ”Medarbejderne på landets jobcentre har været med til at bringe ledigheden ned til det laveste niveau nogensinde. De har bidraget til, at Danmark har en sund og robust økonomi. De har hjulpet borgere ind på et arbejdsmarked, som de tidligere ikke var i nærheden af,” sagde Peter Rahbæk Juel og fortsatte:

  ”Vores samfund mangler hænder. Og den aktive beskæftigelsesindsats har leveret sit til at løse det problem. Det er ret godt gået af medarbejderne på landets jobcentre – de har været med til at bringe ledigheden ned til det laveste niveau nogensinde.”

  En regeljungle

  Og det er på trods af, at junglen med paragraffer kun blevet tættere. De sidste 10 års beskæftigelsespolitik – og herunder 72 politiske aftaler og reformer – har haft fokus på, at så mange borgere som muligt får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Men med de mange nye regler er systemet blevet tungere og tungere at administrere, og i nogle tilfælde kommer borgerne i klemme i systemet. Det kan og skal gøres bedre. Men det retfærdiggør ikke besparelser i milliardklassen.

  ”Hvis man bare læser aviserne, kan man godt tro, at beskæftigelsesindsatsen ligger i ruiner. At vi vader rundt i murbrokker. Det gør vi ikke. Kommunerne har løftet den opgave, vi er blevet bedt om. Inden for rammer, som andre har udstukket. Men i KL vil vi meget gerne være med til at gøre det bedre. Anderledes. Nytænke. For selvfølgelig er der plads til forbedring,” sagde udvalgsformanden.

  Han understregede, at vi i Danmark har en arbejdsmarkedsmodel – flexicurity – som andre lande skeler til med beundring. Den aktive beskæftigelsesindsats skal vi holde fast i – og den kommunale forankring skal der ikke rokkes ved, slog udvalgsformanden fast med syvtommersøm.

  Brug for at gentænke systemet

  Men der er brug for, at partierne i Folketinget, arbejdsmarkedets parter, a-kasserne og kommunerne sætter sig sammen og gentænker systemet:

  ”Lad os sætte os ned med et blankt stykke papir. Vi er længe forbi der, hvor man kan trimme eller lappe på det system, der allerede er. Lad os begrave diskussionen om et for eller imod jobcentrene. Vi skal bygge helt nyt. På et fundament støbt af tillid. Tillid til hinanden. Til borgerne. Til virksomhederne. Til medarbejderne. Vi skal bygge noget, som alle kan se sig selv i. Noget som alle bakker op om,” sagde Peter Rahbæk Juel.

  Hvad med de udsatte?

  KL præsenterer derfor på jobCAMP et nyt udspil med 5 pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats. Et af benene er at sikre, at vi også har et system, som tager hånd om de mest udsatte borgere:

  ”I KL vil vi gerne være med til at bygge et nyt system. 3 ud af 4 borgere, vi møder i jobcenteret, har andre udfordringer end ledighed. Det er mennesker med psykiske udfordringer, store sociale problemer og uden uddannelse. Knap halvdelen har haft et forløb i psykiatrien eller er borgere med handicap. Det er dem, som vi har sendt fra Herodes til Pilatus, i endeløse ressourceforløb og jobprøvning. Hvis vi som samfund ikke prioriterer at hjælpe de allersvageste borgere, så forsømmer vi chancen for at realisere deres potentiale.” sagde Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

  ”I KL vil vi gerne opfordre Christiansborg til at tage klart stilling til, hvad der skal ske med særligt indsatsen overfor de udsatte borgere. De forsvinder ikke. Og det vi sparer i beskæftigelsessystemet, kan meget vel dukke op som merudgifter i socialforvaltningen.”

  Links

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk