Gå til hovedindhold
Nyhed
Beskæftigelse
Social

Sammenhæng i indsatserne for udsatte borgere

Færre siloer og mere helhed. En ny KL-publikation har samlet kommunernes gode erfaringer med at arbejde helhedsorienteret for udsatte borgere.

14. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Mange udsatte borgere har kontakt til flere dele af kommunen, fx familieafdelingen, jobcenteret, socialafdelingen og andre myndigheder. Desværre oplever borgerne ofte, at indsatserne fra de forskellige myndigheder ikke hænger sammen. Det betyder, at borgerne får forskellige meldinger fra forskellige fagpersoner, og at løsningerne på borgernes udfordringer ikke nødvendigvis spiller sammen. Problemet starter med lovgivningen, fortsætter i sektorsiloerne med statslig styring og viser sig i mødet med borgeren.

  Det har mange kommuner forsøgt at gøre op med. I stedet for lukkede siloer arbejder de på tværs af forvaltninger med såkaldte helhedsorienterede indsatser. De tager udgangspunkt i borgerens eget perspektiv og behov og har fokus på, at borgerne bliver en del af arbejdsmarkedets eller uddannelsernes fællesskab og får en bedre hverdag, hvor de bliver i stand til at mestre deres eget liv.

  De gode erfaringer har KL samlet i publikationen ”Helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere – metoder og redskaber”. Den indeholder generelle anbefalinger og beskriver 18 konkrete kommunale eksempler.

  ”Kommunerne spiller en afgørende rolle i at skabe større sammenhæng i borgerens møde med kommunen. Det handler bl.a. om at reducere antallet af kontaktpunkter, den enkelte har til det offentlige, og at sikre, at vi alle arbejder mod det samme mål. Vi skal ikke møde borgeren på systemets præmisser, men derimod på borgerens egne præmisser. Det er en meget stor omstilling, for vores medarbejdere arbejder med meget forskellig lovgivning og statslig styring i fx socialafdelingen, familieafdelingen og jobcenteret. Det skal vi løfte os op over og tage borgerens perspektiv,” siger Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

  Fokus på borgerens behov og medarbejdernes faglighed

  Kort før sommerferien indgik 11 partier i Folketinget en aftale om en ny hovedlov, der skal hjælpe kommunerne med at arbejde mere helhedsorienteret med udsatte borgere. Loven forventes vedtaget næste forår og at træde i kraft 1. juli 2023.

  KL’s nye publikation har til formål at inspirere og formidle erfaringer mellem kommunerne – både til dem, der er i gang og til dem, der nu igangsætter et helhedsorienteret arbejde for at være klar til en hovedlov næste år. 

  ”Den nye hovedlov repræsenterer et paradigmeskift i dansk lovgivning. I stedet for flere regler og mere silotænkning får vi nu fokus på, at medarbejdere og borgere i stedet skal have frihed til i fællesskab selv at finde frem til de bedste løsninger. Det ser vi meget frem til at arbejde endnu mere med, og vi håber, at de gode erfaringer, som mange kommuner allerede har gjort sig, kan være med til at inspirere endnu flere til arbejdet med den nye hovedlov,” siger Peter Rahbæk Juel.

  Dokumenter

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk