Gå til hovedindhold
Debatindlæg
Klima
Teknik og miljø

Debatindlæg: Kommunernes klimaønskeliste

En ny national klimatilpasningsplan, bedre beskyttelse af vores drikkevand og bedre rammer for at gennemføre den grønne omstilling i praksis. Hvis vi for alvor skal i mål med den grønne omstilling, er der brug for, at det nye Folketing leverer på de tre ønsker fra kommunerne, skriver Birgit S. Hansen i et debatindlæg.

17. nov. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Af Birgit S. Hansen, formand for KL’s Klima- og Miljøudvalg

  Mange er nok begyndt at tælle ned til juleaften og brygge på årets ønskesedler. I KL’s Klima- og Miljøudvalg har vi en helt særlig ønskeliste i år – nemlig en liste med kommunernes klimaønsker til en kommende regering.

  Ambitionerne på klimaområdet er forhåbentlig høje under regeringsforhandlingerne, for det haster med at få sat turbo på den grønne omstilling.

  I kommunerne er vi allerede i fuld gang, men vi har brug for, at Folketinget leverer. Derfor ønsker vi os:

  • En ny national klimatilpasningsplan
  • Bedre beskyttelse af vores drikkevand
  • Bedre rammer for at gennemføre den grønne omstilling i praksis

  Vi skal have en ny national klimatilpasningsplan nu. Det haster, for borgere og virksomheder står flere steder i vand til knæene. Planen skal se hele vejen rundt, for vand kommer både oppefra, ude fra havet og nedefra, når grundvandet stiger. Det er kommunerne, der har myndighedsopgaver på området og viden om, hvad der skal til. Vi skal styrke samarbejdet mellem kommunerne om vandløb og kyststrækninger – og ikke skabe flere administrative led. Det er også vigtigt, at planen indeholder nogle penge. For når klimaforandringerne raser, og der skal betales for diger, pumper og kloakrør, kan det være svært for den enkelte husejer at finde alle pengene selv.

  Og så skal vi sikre rent drikkevand. Urenset drikkevand er en dansk specialitet, som vi skal værne om. Det tror jeg ikke, at nogen vil være uenig med mig i. Men derfor er det også uhyre vigtigt, at en ny regering beslutter en måde at beskytte drikkevandet på, som virker hurtigt. Hvis det samtidig kan give mere plads til friluftsliv, natur og placering af vedvarende energi, er det kun en fordel.

  Bedre rammer til den grønne omstilling

  Når det kommer til den grønne omstilling, er vi helt enige i målet. Men vejen derhen er for kringlet og har mange snubletråde, som rammerne er i dag. Vi har en række forslag til at styrke den grønne omstilling i praksis, så kommunerne kan omsætte klimaplaner til klimahandling. Dem vil vi gerne i dialog med et nyt Folketing og en ny regering om. Tre af de vigtigste forslag er:

  Vi skal have nye rammer for etablering af vedvarende energi. For den grønne omstilling kommer kun, hvis den grønne energi flerdobles. Det kræver en udbygning af elnettet, så det ikke bliver en flaskehals, men kan rumme al den grønne strøm, vi producerer og forbruger via vindmøller, solceller og Power-to-X mv.

  Det kræver samtidig ny lovgivning, så kommunerne får de nødvendige redskaber til at sikre større gevinster til de lokalsamfund, der lægger arealer til store vindmøller, solcelleparker og transformerstationer. Her er ikke tale om, at one size fits all, men om at der skal fyldes flere muligheder i værktøjskassen. Lokale ejerandele, billig strøm og en almennyttig lokal fond er nogle af de ting, vi mener, skal til for at gøre det attraktivt at huse de store anlæg i ens nærområde.

  Endelig er det nødvendigt, at reglerne for solceller på tage ikke udgør et benspænd for kommuner, der gerne vil bidrage med grøn energi. På trods af mindre forbedringer er det stadig alt for bøvlet og økonomisk usikkert for en kommune at sætte solceller på egne bygninger. Kommunerne skal ikke tjene penge på solceller, men det skal altså heller ikke være dyrere at producere strøm selv end at købe det fra elnettet.

  Så kære nye Folketing: Her er vores ønsker – men for at de kan gå i opfyldelse, er der brug for, at I leverer.

  Debatindlægget er bragt på Altinget Miljø den 17. november 2022

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk