Gå til hovedindhold
Nyhed
Beskæftigelse
Økonomi

Vi skal holde fast i den aktive beskæftigelsesindsats

En reduktion på 3 mia. kr. på beskæftigelsesområdet vil føre til en markant anderledes beskæftigelsesindsats. Der er brug for en grundlæggende diskussion af, hvad den aktive beskæftigelsesindsats skal være fremover.

16. dec. 2022
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Jobcentrene skal nedlægges, og der skal spares 3 mia. kr. på beskæftigelsesområdet. Sådan lyder det i regeringsgrundlaget, som blev præsenteret af SVM-regeringen onsdag.

  Ifølge Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, kan sådanne besparelser ikke gennemføres uden, at det får konsekvenser for den indsats, borgerne og virksomhederne møder i beskæftigelsessystemet. Og det kan samtidig føre til en reduktion i arbejdsudbuddet – stik imod intentionerne og behovet de kommende år. Derfor er der brug for en grundlæggende diskussion af, hvad den aktive beskæftigelsesindsats skal kunne fremover.

  ”Vi står måske på tærsklen til en situation med kraftigt stigende ledighed, og så bliver der her skabt maksimal usikkerhed med de bombastiske formuleringer, der står i regeringsgrundlaget. Derfor er der brug for, at der hurtigt kommer klarhed over processen herfra, så vi – og ikke mindst de mange medarbejdere på beskæftigelsesområdet – ved, hvad der skal ske. Det er helt afgørende, at vi den kommende tid kan fastholde de seneste års flotte resultater med at få ledige i beskæftigelse og imødekomme virksomhedernes behov,” siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

  ”Det er bestemt positivt, at regeringen vil give kommunerne frihed til at gentænke og organisere beskæftigelsesindsatsen, så medarbejderne får mulighed for at bruge deres faglighed i højere grad. Men vi skal gentænke området på en klog måde og ikke bare udmelde store besparelser.”

  KL-udvalgsformanden understreger, at det er afgørende, at vi holder fast i den aktive beskæftigelsesindsats:

  ”Den er en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel. Et fleksibelt arbejdsmarked med relativt høje ydelser indebærer behov for en aktiv arbejdsmarkedspolitik – og rigtig meget fungerer godt i den nuværende indsats,” siger han og henviser til, at eksempelvis antallet af kontanthjælpsmodtagere er rekordlavt, at Danmark er det land i EU, der er hurtigst til at få folk tilbage i arbejde, og at vi har den højeste beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund nogensinde.

  Kommunerne klar til tæt dialog

  KL-udvalgsformanden understreger, at kommunerne er klar til at spille konstruktivt ind i nytænkningen af beskæftigelsesområdet. Kort efter valget præsenterede KL nemlig et udspil med 5 pejlemærker for fremtidens beskæftigelsesindsats.

  • Vi skal give medarbejderne mulighed for at bruge deres faglighed,
  • Vi skal give udsatte borgere den rette hjælp – og det er måske oftere end i dag en førtidspension,
  • Vi skal holde fast i den kommunale forankring af opgaven – til gavn for borgerne og virksomhederne,
  • Vi skal udnytte de digitale muligheder for at give en endnu bedre indsats,
  • Vi skal sikre et bredt ejerskab til beskæftigelsesindsatsen, hvor alle parter sammen tager ansvar for en god indsats.

  ”Vi skylder borgerne og medarbejderne at få gentænkt beskæftigelsesindsatsen, så vi får et system, der bygger på tillid frem for mistro, og resultater frem for kontrol. Og hvor vi taler om indhold og borgernes behov, før vi taler om systemet. Det er ikke løst ved at spare 3 mia. kr. væk. Vi ser frem til at gå i meget tæt dialog med den nye regering og minister om, hvordan vi får et beskæftigelsessystem, der leverer den bedste indsats til borgerne og arbejdskraft til virksomhederne,” siger Peter Rahbæk Juel.

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk