Gå til hovedindhold

Redskaber til arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Redskaber til arbejdet med kvalitet i dagtilbud

I dagtilbud og forvaltninger er man optaget af at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbud for at understøtte, at dagtilbuddene fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA)

Dagtilbud
Børn og unge

HPA-redskabet er et redskab til systematisk afdækning af, hvorvidt den pædagogiske praksis i dagtilbuddene understøtter børnegruppens personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.

Farvel til dagtilbud og goddag til skolen

Redskabet har fokus på at belyse børns robusthed og forandringsparathed med henblik på overgangen fra dagtilbud til folkeskole.

Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer

Dagtilbud
Børn og unge

Læringshjulet har fokus på alle seks temaer i de pædagogiske læreplaner, hvor der for hvert tema er opstillet tre mål for børnenes kompetencer. Læringshjulet anvendes, når børnene er på vej mod halvandet år, tre år og seks år.

Læringshjull til dialog og vurdering af børns kompetencer

Temperaturmåling

Dagtilbud
Børn og unge

Kommunerne og KL har i samarbejde udviklet 'temperaturmåling', som har til formål at måle den faglige kvalitet i dagtilbuddene.

Fortællinger og evalueringsfællesskaber om børns sproglige udvikling

Dagtilbud
Børn og unge

Fortællinger og evalueringsfællesskaber om børns sproglige udvikling har til formål at skabe dialog om og dokumentere udviklingen i børns sproglige kompetencer og karakteren af det sprogpædagogiske læringsmiljø, der fremmer denne udvikling.