Gå til hovedindhold

Redskaber til arbejdet med kvalitet i dagtilbud

I dagtilbud og forvaltninger er man optaget af at sikre og udvikle kvaliteten af dagtilbud for at understøtte, at dagtilbuddene fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

Indhold

  Dagtilbud til børn skal tilrettelægges ud fra viden om, hvilken indsats der skaber de bedste resultater. Der er udviklet flere forskellige typer redskaber, som bidrager til at det pædagogiske personale kan udvikle, få viden og dokumentere resultaterne af deres faglige indsats.

  Danmarks Læringsportal åbnede en ny EMU-dagtilbudsportal i 2019. Du kan orientere dig om det seneste nye i forbindelse med at understøtte udvikling af kvalitet i dagtilbud, og hvilke redskaber der er på området på

  EMU Danmarks læringsportal

  På EVA's hjemmeside kan du i en håndbog fra 2018 orientere dig i en præsentation af 7 forskellige måleredskaber. Det er redskaber, der måler læringsmiljøets kvalitet, og redskaber der måler fx barnets sociale, sproglige eller motoriske udvikling.

  Målingerne er én blandt mange muligheder for at understøtte den professionelle pædagogiske praksis og det kan indgå som led i en løbende evaluering i hverdagen. Du kan se mere om måleredskaberne på:

  EVA Danmarks Evalueringsinstituts hjemmeside

  I 2010 blev der i et samarbejde mellem en række kommuner, KL, Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet udviklet 7 forskellige redskaber til kvalitetsudvikling (FOK). En række eksperter har været involveret i udviklingen af redskaberne. Brugen af redskaberne er frivillig for kommunerne, og de bruges efter eget ønske og prioritering. Vær opmærksom på, at redskaberne er udviklet under tidligere lovgivning. Der kan derfor være enkelte områder, hvor der kan være behov for at tilpasse brugen til nuværende lovgivning med de styrkede pædagogiske læreplaner.

  Med redskaberne tilbydes et katalog af værktøjer, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan anvende til at få indsigt i den faglige kvalitet.

  Det har været hensigten at skabe meningsfuld dokumentation, hvor personalet oplever at få en indsigt i den faglige kvalitet, fordi redskaberne kan måle og dokumentere resultaterne af dagtilbuddets indsats. Denne viden kan medarbejdere og ledere i det enkelte dagtilbud efterfølgende bruge i det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024