Gå til hovedindhold

Inspiration til arbejdet med kvalitetsudvikling i dagplejen

Et fælles sprog om kvalitet i dagplejen

Dagtilbud
Børn og unge

Hvordan ser kvalitet ud i de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen? Det spørgsmål blev undersøgt på det første møde i KL’s partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen, som blev afholdt i slutningen af august. I partnerskabet deltager 17 kommuner, som har igangsat en udviklingsproces for at forbedre kvaliteten i dagplejen. I denne artikel kan du læse mere om kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen og KL’s partnerskab.

Kvalitetsudvikling af dagplejen i Skive Kommune

Børn og unge
Dagtilbud

Skive Kommune har de seneste par år arbejdet fokuseret med at udvikle kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen. I artiklen kan du læse mere om processen, som Skive Kommune har sat i gang, og hvordan de har arbejdet med tilsynet som led i kvalitetsudviklingen.

Professionaliseret hjemlighed i dagplejen

Dagtilbud
Børn og unge

På det andet møde i KL’s partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen satte Stine Elverkilde fokus på tilsyn og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen med særligt fokus på udvikling af dagplejens særlige karakteristika. Foran 17 kommuner, der alle er engagerede i at forbedre kvaliteten i dagplejen, fortalte Stine Elverkilde, hvordan tilsynet kan bidrage til en dybere forståelse af den pædagogiske kerneopgave i dagplejen, og hvad der særligt kendetegner tilsyn i dagplejen.

Evalueringskultur i dagplejen - en vej til faglige fællesskaber

Børn og unge
Dagtilbud

Haderslev Kommune satte sig for, at dagplejerne skulle forbedre deres hverdagspraksis kontinuerligt, så dagplejebørnene kunne mærke en positiv forskel i forhold til deres trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den ambition krævede en målrettet og langsigtet indsats, hvor alle arbejder sammen om målet.

Faglig ledelse i dagplejen

Børn og unge
Dagtilbud
Forvaltning og ledelse

På det tredje møde i KL’s partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen var emner som faglige fællesskaber og faglig ledelse på dagsordenen. Mødet bød bl.a. på oplæg fra Susanne Harder, chefkonsulent hos Komponent. Hun gav konkrete bud på håndtering af nogle af de udfordringer, der kan være for dagplejepædagoger i forhold til at etablere og understøtte faglige fællesskaber blandt dagplejere. I artiklen her kan du læse et par af de centrale pointer fra Susanne Harders oplæg, samt få et indblik i, hvordan Thisted Kommune arbejder med faglige fællesskaber i dagplejen.

Tryg tilknytning som fundament for barnets trivsel og udvikling

Børn og unge
Dagtilbud

På det tredje møde i KL's partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen var emner som faglige fællesskaber, faglig ledelse og kompetencer på dagsordenen. Mødet blev indledt med et oplæg fra Rikke Yde Tordrup, Cand. Psych. Aut., specialist i klinisk børnepsykologi. I sit oplæg satte Rikke Yde Tordrup fokus på dagplejens helt centrale rolle i at skabe tryg tilknytning hos de enkelte børn, samt hvilke særlige relationskompetencer, det kræver af dagplejeren. Derudover fremhævede hun forældrenes rolle i at understøtte relationen mellem barn og dagplejer.

Billede af to pædagoger med barn