Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Professionaliseret hjemlighed i dagplejen

På det andet møde i KL’s partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen satte Stine Elverkilde fokus på tilsyn og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen med særligt fokus på udvikling af dagplejens særlige karakteristika. Foran 17 kommuner, der alle er engagerede i at forbedre kvaliteten i dagplejen, fortalte Stine Elverkilde, hvordan tilsynet kan bidrage til en dybere forståelse af den pædagogiske kerneopgave i dagplejen, og hvad der særligt kendetegner tilsyn i dagplejen.

Indhold

  Tilsyn i dagplejen

  Stine Elverkilde har over de seneste år arbejdet sammen med en række kommuner om tilsyn i dagtilbud. I hendes arbejde er hun blevet særligt optaget af, hvordan dagplejens hjemlige rammer har en betydning for selve gennemførslen af tilsynet. Derudover er hun også optaget af, hvordan de hjemlige rammer har en betydning for det daglige arbejde med at udvikle kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer. Det indebærer både et fokus på dagplejens hjemlighed og de fysiske rammer i tilsynet, samt dagplejepædagogernes rolle ift. faglig udvikling og sparring med dagplejerne.  

  Fra privatiseret hjemlighed til professionaliseret hjemlighed

  Et af de helt særlige kendetegn ved dagplejen er hjemlighed. Børnene bliver passet i dagplejerens private hjem, og indgår derfor naturligt i nogen andre rammer end man kender for daginstitutioner. Ifølge Stine Elverkilde, er hjemlighed ofte det, mange forældre er tiltrukket af, når de vælger dagtilbud til deres børn, i det det kan give mulighed for at skabe tætte relationer og stærke bånd mellem børnene, dagplejeren og forældre. Samtidig kan hjemlighed også være det, som kan være tiltalende for dagplejere, ift. at de arbejder i deres egne hjemlige rammer og dermed har stor indflydelse på, hvordan de ønsker at indrette det. Dog skal man have en opmærksomhed rettet mod lige netop denne hjemlighed. Stine Elverkilde understreger nemlig, at dagplejens hjemlige rammer ikke automatisk er lig med kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer, som understøtter børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

  Derfor er der ifølge Stine Elverkilde et behov for at bevæge sig væk fra en forståelse af hjemlighed som værende privatiseret, hvor relationer bliver mere private en professionelle, og i stedet bevæge sig imod en mere professionaliseret forståelse af hjemlighed, hvor hjemmet indgår som en del af et pædagogisk læringsmiljø. Det indebærer bl.a. at etablere et fagsprog for hjemlighedens pædagogiske dimension. Det fagsprog skal betragtes som én af mange tilgange til at støtte børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  Understøttelse af faglig udvikling

  Arbejdet med professionaliseret hjemlighed i dagplejen foregår både i tilsynet, men også igennem den løbende faglige sparring mellem dagplejeren og dagplejepædagogen. Kommunernes tilsyn i dagplejen har både til formål at kontrollere, at dagplejen har den nødvendige pædagogiske kvalitet og efterlever gældende lovkrav, samt at fremme udviklingen af kvaliteten i læringsmiljøerne. Det er, hvad Stine Elverkilde kalder for ”en tilsynspraksis mellem kontrol og udvikling”. Arbejdet med professionaliseret hjemlighed sker derfor også i tilsynet, da det sikrer, at dagplejerne aktivt bruger de fysiske rammer til at skabe læringsmiljøer, som understøtter børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Udover tilsyn, som dagplejepædagogen fører, sker arbejdet med at skabe et fælles sprog for den professionaliserede hjemlighed også i den løbende faglige dialog mellem den enkelte dagplejer og dagplejepædagogen.

  Ifølge Stine Elverkilde spiller dagplejepædagogen derfor en afgørende rolle i forhold til at skabe et professionaliseret sprog omkring hjemlighed og understøtte udviklingen af de pædagogiske læringsmiljøer. Stine Elverkilde fortæller samtidig, at der er nogle særlige opmærksomhedspunkter, man skal tage højde for i arbejdet med tilsyn i dagplejen og dagplejepædagogens rolle. Dagplejeren er alene med børnegruppen og har derfor ikke samme mulighed for daglig sparring som i daginstitutioner. Ligeledes adskiller tilsynet i dagplejen sig, da der i dagplejen føres tilsyn i private hjem. Det giver nogle særlige opmærksomhedspunkter i forhold til dagplejepædagogens ageren som tilsynsførende under tilsynet.

  Sidst opdateret: 12. marts 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk