Gå til hovedindhold
Børn og unge
Dagtilbud

Kvalitetsudvikling af dagplejen i Skive Kommune

Skive Kommune har de seneste par år arbejdet fokuseret med at udvikle kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen. I artiklen kan du læse mere om processen, som Skive Kommune har sat i gang, og hvordan de har arbejdet med tilsynet som led i kvalitetsudviklingen.

Indhold

  Tilsyn og udvikling går hånd i hånd

  Skive Kommune har i flere år arbejdet med at udvikle kvaliteten i dagplejen. I denne proces har det været centralt, at der blev skabt et fælles sprog for kvalitet mellem dagplejepædagoger og dagplejere. Det var en til tider udfordrende proces, men samtidig en vigtig udvikling i dagplejen. Ifølge fagchef for dagtilbudsområdet i Skive Kommune, Grethe Bach Jørgensen, har de i mange år manglet at få konkrete billeder og eksempler på, hvordan kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer ser ud.

  ”Jeg har oplevet, at vi på dagtilbudsområdet i flere år har talt om, hvad kvalitet egentlig er, men vi har manglede nogle helt konkrete beskrivelser af, hvordan det udmøntes i praksis. Med KIDS har vi fået nogle helt konkrete pejlemærker i forhold til, hvad børn har brug for af relationer, leg, aktiviteter og fysiske rammer, for at kunne udvikle sig i et læringsmiljø af høj kvalitet” siger Grethe Bach Jørgensen, fagchef for Dagtilbud i Skive Kommune.

  Som en del af kvalitetsudviklingen har Skive Kommune arbejdet med de nye krav til kommunale tilsyn af dagplejen. Det indebar, at deres dagplejepædagoger blev certificeret til at lave tilsyn i dagplejen ved brug af KIDS. Her har et fokuspunkt været, at tilsynet skulle give mening for både dagplejerne og dagplejepædagogerne samt gøre det klart hvilke udviklingsområder, der skal arbejdes med hos den enkelte dagplejer.

  I Skive Kommune har de haft et stort fokus på at italesætte det nye tilsyn som et tiltag, der er med til at skabe udvikling og ikke kun er kontrol. Ifølge Ellen Andersen, dagplejeleder i Skive Kommune, har det været centralt for implementeringen af det nye tilsyn, at dagplejerne har delt deres oplevelser omkring tilsynet med hinanden. Det har været med til at nedbryde noget af den nervøsitet omkring det nye tilsyn, der har været blandt dagplejerne.

  ”Vi spørger dagplejerne, om de vil dele deres erfaring med det nye tilsyn med kollegaerne. Herved får vi bredt den gode oplevelse af det nye tilsyn ud. Det skal være noget, der er spændende og noget man kan udvikle sig på. Der er ikke noget at være nervøs for” siger Ellen Andersen, dagplejeleder i Skive Kommune.

  Udover at de i Skive Kommune har haft fokus på, hvordan tilsynet italesættes, og at dagplejerne skal dele oplevelsen med hinanden, har det også været vigtigt at klæde dagplejepædagogerne og dagplejerne ordentlig på til tilsynet. Det har gjort en stor forskel for dagplejerne, at de blev grundigt informeret om det nye tilsyn og brugen af KIDS inden det første tilsynsbesøg. Det blev gjort af Susanne Skaaning, der er tilsynskonsulent. Hun holdt oplæg om KIDS og kvalitet i dagplejen til kick off-møder med dagplejepædagoger og dagplejere. Susanne Skaaning certificerede dagplejepædagogerne og var med ude hos dagplejerne og se deres arbejde med børnene i forbindelse med certificeringen. I Skive kommune er det dagplejepædagogerne, der fremover skal føre tilsyn.

  ”Dagplejerne har fået det vurderingsskema fra KIDS, som vi bruger til tilsynet. Her er spørgsmål bl.a. omkring de fysiske omgivelser inde/ude, relationer, leg og aktivitet. Dagplejerne ved, hvad det er, vi kommer og kigger på ved tilsynet. De har fået sat ord på, hvad kvalitet er, og hvad der vurderes på ved tilsynet” siger Ellen Andersen, dagplejeleder i Skive Kommune.

   

  Certificeringen af dagplejepædagogerne har været positivt i Skive Kommune. For at sikre uvildigheden i tilsynet, er det bestemt, at dagplejepædagogerne fører det nye tilsyn hos andre dagplejere end hos de dagplejere, de almindeligvis er tilknyttet. Tilsynsbesøgene er sat i system, så det sikrer uvildighed. Efter et tilsynsbesøg vil den dagplejepædagog, som har været på tilsynet, give en tilbagemelding til dagplejeren om observationerne samt udviklingsområderne. Herefter overleveres tilbagemeldingen og udviklingsområderne til den dagplejepædagog, som er tilknyttet den givne dagplejer. Det nye tilsyn giver en systematik i overleveringssamtalen og skaber et naturligt fokus på den udviklingsproces, som skal finde sted. Ifølge Grethe Bach Jørgensen er samarbejdet blevet endnu bedre. Der er fokus på kvalitetsudvikling og øget fokus på den efterfølgende udviklingsproces. Observationerne fra tilsynet omsættes til udvikling i de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen.

  ”Vi er helt tydelige om, at det er tilsyn, og vi kæder det helt bevidst sammen med udvikling. De to går hånd i hånd. Man kan ikke sige det ene uden at sige det andet - og det tror jeg, at dagplejerne kan mærke. Pædagogerne har ressourceperspektivet og sætter lys på, hvad der skal udvikles, og det bliver dagplejerne glade for og deler med hinanden, og så er det som ringe i vandet.” siger Grethe Bach Jørgensen, fagchef for dagtilbud i Skive Kommune. 

  De nye tilsyn har allerede gjort en forskel og skabt udvikling hos dagplejerne i Skive Kommune. Især de fysiske rammer ude og inde er i proces hos dagplejerne. På de halvårlige personalemøder i dagplejegrupperne er der fokus på udviklingsområdet omkring leg og aktivitet. Der fokuseres på fordelingen af børneinitieret leg og vokseninitieret aktiviteter, og dagplejerne har inspireret hinanden til møderne. Leg og aktivitet er en guldgrube for udvikling og et af de områder, der er fokus på i kvalitetsudviklingen i Skive Kommune. Legen har stor betydning for barnets trivsel, læring og udvikling. Dagplejeren spiller en stor rolle for børnene i deres leg ved at skabe et godt og berigende læringsmiljø, hvor der er ro og tid til fordybelse, samtidig med, at der i legemiljøet er plads til variation, nyheder og rigelighed. 

  ”Allerede dagen efter kick off-mødet med Skaaning og dagplejerne kunne vi mærke, at der skete en udvikling i de fysiske rammer. Dagplejerne blev inspireret af Susannes oplæg, og der blev rokeret på legeværelset og tilført nyt på legepladsen i haven. Der bliver rykket rundt på tingene fysisk, men også måden vi anser kvalitet og kvalitetsudvikling på.” siger Marlene Pinholt, dagplejepædagog i Skive Kommune.

  Derudover har det ifølge Marlene Pinholt været afgørende for processen i Skive Kommune, at dagplejerne var velinformerede omkring det nye tilsyn og KIDS-materialet før opstart. Det er blevet godt modtaget og dagplejerne har set potentialet i, at deres praksis bliver observeret og vurderet ift. kvalitetsudvikling. Dagplejerne har efter tilsynet fået tilbagemelding på, hvad de gør rigtig godt og hvilke udviklingsområder, der skal arbejdes på for at sikre kvalitet i læringsmiljøet. Dagplejerne giver udtryk for, at det er med lidt nervøsitet, at der skal observeres og vurderes, men bestemt positivt, at der kommer nye øjne på deres praksis. Herved sikrer Skive Kommune den bedste kvalitet for lige præcis dem det handler om – nemlig børnene i deres trivsel og udvikling.

  ”Min oplevelse har kun været positiv. Jeg synes hurtigt, at dagplejepædagogen blev en flue på væggen. Jeg oplevede også, at børnene hurtigt glemte, at hun var der. Jeg har fået det ud af det, at jeg har gjort mere i refleksion-over-handling. Skabt en ny praksis, hvor jeg husker at få set de børn mere, der ikke gør opmærksom på sig selv. Komme lige meget rundt omkring alle børn. Jeg har fjernet noget og tilføjet noget nyt til min pædagogiske praksis. Fået skabt nogle små rum i rummet – og fået gode ideer til læringsmiljøer både inde og ude. Alt i alt positivt.” siger Lise Lotte, dagplejer i Skive Kommune.

  Sidst opdateret: 18. december 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk