Gå til hovedindhold
Børn og unge
Dagtilbud

Evalueringskultur i dagplejen - en vej til faglige fællesskaber

Haderslev Kommune satte sig for, at dagplejerne skulle forbedre deres hverdagspraksis kontinuerligt, så dagplejebørnene kunne mærke en positiv forskel i forhold til deres trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den ambition krævede en målrettet og langsigtet indsats, hvor alle arbejder sammen om målet.

Indhold

  Evalueringskultur i dagplejen 

  I Haderslev Kommune er der 130 kommunale dagplejere, der siden 2018 har arbejdet med at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan. De første evalueringer af læreplanen viste, at der var behov for at arbejde mere systematisk med, at dagplejerne reflekterede over egen praksis og blev opmærksomme på, at det er dem, der skal justere sig i forhold til lege- og læringsmiljøer.

  Med det afsæt udviklede dagplejen en model sammen med fem dagplejere – ”Model til pædagogisk praksis” 

  Forklarende model, som dagplejerne i Haderslev Kommune bruger, til at sætte fokus på konkrete indsatser.

  Modellen blev afprøvet og videreudviklet i flere omgange inden den til sidst fik en form, så den kunne udbredes til alle dagplejere.

  Vi har fået følgeskab til denne model hos dagplejerne. Jeg tror, det er fordi, de ved, at det ikke bare er noget, vi har fundet på inde på rådhuset, men noget som deres kollegaer har været involveret i og afprøvet i deres egen hverdagspraksis som dagplejere. Og så har vi gjort os umage for, at modellen er så enkel som mulig”, fortæller Merian Søgaard Martinsen, der er dagplejekonsulent i Haderslev Kommune.

  Alle dagplejere skal nu bruge modellen minimum én gang hvert kvartal, ger-ne flere. Modellen er cirkulær, der kan genbruges næste gang en dagplejer vil arbejde med samme indsats. Dagplejeren begynder med at definere ét mål for den indsats, de vil sætte i gang. Målet skal handle om, hvad børnene skal have ud af indsatsen. Derefter skal indsatsen beskrives så detaljeret som muligt inden den afprøves, og der indsamles dokumentation på, om indsatsen har haft den ønskede betydning for børnene.

  Den enkelte dagplejer deler sin brug af modellen med en pædagogisk kon-sulent, som også giver en skriftlig tilbagemelding til dagplejeren hver gang. Brugen af Model til pædagogisk praksis har ligeledes et kontinuerligt fokus på gruppemøde, personalemøder og i den enkelte dagplejers løbende sparring med sin dagplejekonsulent.

  ”Hvis vi skal lykkes med en systematisk evalueringskultur, udvikling og høj kvalitet er det afgørende, at der er fokus på evaluering i hele ledelseskæden. Alle har ansvar for, at processen lykkedes. Derfor er jeg også involveret og har prioriteret at være på besøg i legestuerne og spurgt ind til, hvad der er svært, og hvad dagplejerne har brug for hjælp til. Den modstand, der naturligt har været i begyndelsen, har vi arbejdet målrettet med. Det kræver en ledelsesmæssig investering at få alle med og opbygge psykologisk tryghed ”, uddyber Kirsten Kotewitz, der er leder af dagplejen.

  For at understøtte brugen af modellen er der blevet lavet en kort film, hvor de enkelte faser i modellen bliver forklaret. Den film kan alle dagplejere hen-te på Aula og bruge som guide, når de er i gang med at beskrive en indsats fra deres hverdagspraksis.

  Dagplejerne har taget modellen til sig og oplever, at den styrker deres arbejde i hverdagen og højner deres faglighed. De oplever ligeledes, at modellen er let tilgængelig. En af dem siger:

  ”Det var svært i begyndelsen, men nu er jeg så glad for evalueringen. Jeg har fået en faglig bevidsthed, som jeg er stolt af i mit fantastiske job som dagplejer.”

  En anden udtrykker det sådan her:

  "Jeg oplever den største læring og opmærksomhed, når emnet er udsprunget af børnenes interesser.”

  Sidst opdateret: 3. april 2024

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk