Gå til hovedindhold
Børn og unge
Dagtilbud

Tryg tilknytning som fundament for barnets trivsel og udvikling

På det tredje møde i KL's partnerskab om udvikling af kvalitet i dagplejen var emner som faglige fællesskaber, faglig ledelse og kompetencer på dagsordenen. Mødet blev indledt med et oplæg fra Rikke Yde Tordrup, Cand. Psych. Aut., specialist i klinisk børnepsykologi. I sit oplæg satte Rikke Yde Tordrup fokus på dagplejens helt centrale rolle i at skabe tryg tilknytning hos de enkelte børn, samt hvilke særlige relationskompetencer, det kræver af dagplejeren. Derudover fremhævede hun forældrenes rolle i at understøtte relationen mellem barn og dagplejer.

Billede af to pædagoger med barn

Indhold

  Tryg tilknytning i dagplejen

  Tryg tilknytning mellem barn og voksen anses som fundamentet for barnets trivsel og udvikling ifølge Rikke Yde. Det er derfor en væsentlig kompetence hos dagplejeren at kunne skabe en god og tryg relation til det enkelte barn. Når barnet har en tryg base i dagplejen, hvor dagplejeren udviser nærhed, beskyttelse og omsorg, stimuleres barnets udforskningssystem, hvilket fremmer barnets nysgerrighed, selvstændighed og interesse for at udforske verden. Ifølge Rikke Yde er relationen mellem dagplejer og barn afgørende for børns trivsel og udvikling samt for deres fremtidige relationer til andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at dagplejeren har de nødvendige kompetencer til at skabe gode forudsætninger for tryg tilknytning i dagplejen.

  Det er vigtigt, at dagplejeren har kendskab til forskellige tilknytningsmønstre, da det dermed bliver muligt for dagplejeren at identificere, hvornår der er behov for hjælp udefra, eksempelvis fra PPR, eller når der er behov for at tage en samtale med barnets forældre. På partnerskabsmødet fortalte Rikke Yde om forskellige former for tilknytning, herunder klyngende og afvisende baseadfærd, og hvordan disse kan påvirke barnets adfærd. På tværs af alle former for tilknytning understreger Rikke Yde vigtigheden af, at dagplejeren er en stabil og tryg voksen, da adfærden understøtter barnets trivsel og udviklingspotentiale. Det kan eksempelvis være, at dagplejeren kan arbejde med tydelig kommunikation, hvis et barn udviser klyngende adfærd for at skabe tryghed og undgå følelsen af svigt hos barnet.

  Aflevering skaber rammerne for tryg tilknytning

  Aflevering i dagplejen er særligt afgørende for etablering af tryg tilknytning mellem barn og dagplejer. Rikke Yde bruger begrebet ’besjæling’ ift. at beskrive den rolle, som forældre kan spille gennem deres kropssprog og mimik og på den måde være med til at signalere til barnet, at dagplejen er et trygt og rart sted at være. Det kan også være med til at overføre den trygge tilknytning fra hjemmet til dagplejen. Det er også via besjæling, at forældrene understøtter barnets nysgerrighed i dagplejen og den gode overgang fra hjemmets trygge rammer til starten i dagplejen ved eksempelvis at snakke om dagplejen derhjemme både før og efter, at barnet er startet i dagplejen. Det er derfor også vigtigt, at dagplejeren gør forældrene opmærksom på deres rolle ift., hvor de kan hjælpe med at understøtte processen med at danne en tryg tilknytning.  Rikke Yde fremhæver også betydningen af besjæling i legestuer, hvor dagplejeren kan støtte barnet i dets tilknytning til andre børn og voksne. 

  Sidst opdateret: 22. maj 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk

  Konsulent

  Frederikke Magdalene Fink Skov

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3708

  E-mail: fmfs@kl.dk

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk