• PDF

  LPnyt 2003 nr. 01 - Godtgørelse for meritstuderendes praktikvirksomhed i folkeskolen

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 02 - Tillæg vedrørende pædagogmedhjælpere og børnehaveklassemedhjælpere

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 03 - Teknisk omlægning af pensionsberegningssystemet

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 04 - Ikrafttræden af grundlønsændring i Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 05 - Lønoplysninger til tillidsrepræsentanter og faglige organisationer

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 06 - Vedrørende frigivelse af lønstigninger 1. april 2003

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 07 - Barselsorlov – ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen og vejledning om ferie og barsel

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 08 - Call-center i Overenskomstkontoret

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 09 - Lokal orientering og dialog om det lokale økonomiske råderum

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 10 - Lovpakken ”Flere i arbejde” og dens konsekvenser for rammeaftale om det sociale kapitel

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 11 - KVL lovpakke - flere i arbede

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 12 - Ændringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 13 - Ændringer af personalebehovet på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 14 - Frit valg på AC-området

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 15 - Orientering om ny overenskomst på det forebyggende og dagbehandlende område

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 16 - Tillidsrepræsentanter og Ny Løn

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 17 - Udbetaling af optjent feriegodtgørelse ved feriehindring

 • PDF

  LPnyt 2003 nr. 18 - Reguleringsordningen 1. april 2004

 

×

Log ind